Møde i kommunalbestyrelsen i Rådhussalen

Høringer & afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser som fx lokalplaner og landzonetilladelser.

Kommuneplantillæg & Lokalplaner

Indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplantillæg for den selvejende institution Tornsbjerggård

Indkaldelse af ideer og forslag til tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021-2033

Læs mere
Forslag til afgrænsning af aflastningsområde ialt ca 6,3 Ha

Indkaldelse af ideer og forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021-2033 - aflastningsområde i Odder nord

Odder Kommune afholder forudgående høring om tillæg nr. 2 til kommuneplan 2021-2033 - aflastningsområde i Odder Nord, hvorfor der indkaldes idéer og forslag med henblik på igangsætning af planlægningsarbejdet.

Læs mere
Rathlousdaldæmningen

Offentlig høring af forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2033 – retningslinje for klimatilpasning

Kommunalbestyrelsen har på møde den 9. maj 2022 godkendt, at forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2033 – retningslinje for klimatilpasning fremlægges i offentlig høring i 8 uger sammen med ”Klimatilpasningsplan 2022” med tilhørende Miljøvurdering af planerne.

Læs mere

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til opførelse af udhusbygning på 78 m2

Eriksmindevej 90, Boulstrup, ejendomsnummer 18794, matrikelnr. 14, BOVLSTRUP BY, BJERAGER

Læs mere

Landzonetilladelse til udstykning af en ejendom fra adressen Hadrupvej 4

Hadrupvej 4, 8350 Hundslund, ejendomsnummer 24603, matrikelnr. 6A, HUNDSLUND BY, HUNDSLUND

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af sø på ca. 150m2

Hadrupvej 4, 8350 Hundslund, ejendomsnummer 24603, matrikelnr. 6A, HUNDSLUND BY, HUNDSLUND

Læs mere

Landzonetilladelse til opstilling af en 48 m høj gittermast til telekommunikation

Skolebakken 19, Fillerup, 8300 Odder. Ejendommen har matrikelnr. 3f, Fillerup By, Fillerup. Ejendomsnummer 59903

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af et nyt enfamiliehus og en garage

Hadrupvej 4, 8350 Hundslund, ejendomsnummer 24603, matrikelnr. 6A, HUNDSLUND BY, HUNDSLUND

Læs mere

Landzonetilladelse til lovliggørelse af 60 m² udhus

Mantelenvej 75, Gylling, 8300 Odder. Ejendommen har matrikelnr. 14a, Lerdrup By, Gylling og ejendomsnummer 41958

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus, carport, garage og overdækning

Balshavevej 7, Over Randlev, ejendomsnummer 123166, matrikelnr. 37M, RANDLEV BY, RANDLEV

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af 2 dobbelthuse

Bjeragervej 73, Bjerager, ejendomsnummer 119264, matrikelnr. 4A, BJERAGER BY, BJERAGER

Læs mere

Landzonetilladelse til udstykning af to ejendomme med henblik på opførelse af dobbelthuse

Bjeragervej 73, Bjerager, ejendomsnummer 119264, matrikelnr. 4A, BJERAGER BY, BJERAGER

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af en skaterrampe

Gylling Skolegade 13, Gylling, ejendomsnummer 23992, matrikelnr. 79F, GYLLING BY, GYLLING

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af et læskur på 11m2

Krogstrupvej 10, Torrild, ejendomsnummer 35214, matrikelnr. 18N, TORRILD BY, TORRILD

Læs mere

Landzonetilladelse til udstykning af en grund på 800m2

Kamskildevej 5A, Saksild, ejendomsnummer 32142, matrikelnr. 1P, SAKSILD BY, SAKSILD

Læs mere

Landzonetilladelse til udstykning af en ejendom med bolig

Assedrupvej 100, Nølev, ejendomsnummer 6575, matrikelnr. 6F, NØLEV BY, NØLEV

Læs mere

Industrivirksomhed

Landbrug

Spildevand

Vandløb

Tilladelse til krydsning af Ulvskov Bæk med vandforsyningsledning

Odder Kommune meddeler hermed tilladelse til krydsning af det private vandløb Ulvskov Bæk med en ny råvandsledning. Odder Kommune meddeler hermed tilladelse til krydsning af det private vandløb Ulvskov Bæk med en ny råvandsledning.

Læs mere

Tilladelse til etablering af tre spange over Balle bæk

Odder Kommune ønsker at etablere en trampesti gennem Balle skov, som skal forbinde Stampmøllen med stisystemet i Odder Vest. Trampestien krydser Balle bæk tre steder, hvor der ønskes at etablere et spang hvert sted.

Læs mere

Natur

Kystbeskyttelse

Grundvand

Endelig tilladelse til ny boring DGU nr. 108.733 tilhørende Gylling Vandværk

I henhold til Vandforsyningslovens §§ 20 og 21 har Odder Kommune meddelt endelig vandindvindingstilladelse til ny boring DGU nr. 108.733 tilhørende Gylling Vandværk, Søbyvej 8, 8300 Odder

Læs mere