Møde i kommunalbestyrelsen i Rådhussalen

Høringer & afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser som fx lokalplaner og landzonetilladelser.

Strukturplanens afgrænsning

Offentlig høring af Strukturplan for Økologiens Kvarter

Kommunalbestyrelsen har på møde d. 12. december 2022 godkendt, at Forslag til Strukturplan for Økologiens Kvarter fremlægges i offentlig høring i 9 uger.

Læs mere
Strukturplanens afgrænsning

Offentlig høring af ny Strukturplan for Saksild

Kommunalbestyrelsen har på møde d. 12. december 2022 godkendt, at Forslag til ny Strukturplan for Saksild fremlægges i offentlig høring i 9 uger.

Læs mere

Kommuneplantillæg & Lokalplaner

Oversigtskort

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 8012

Byrådet har på møde den 14. november 2022 endeligt vedtaget lokalplan nr. 8012 for Boligområde ved Oldrupvej i Hundslund

Læs mere

Offentlig høring af forslag til lokalplan 3039 for et nyt sommerhusområde ved Kystvejen ved Saksild Strand.

Kommunalbestyrelsen har på møde den 14. november 2022 godkendt at forslag til Lokalplan nr. 3039 for et nyt sommerhusområde ved Kystvejen ved Saksild Strand fremlægges i offentlig høring fra 21. november 2022 til den 23. januar 2023. Da der pågår en dialog med Plan- og Landdistriktsstyrelsen vedr. anvendelsen af delområde 2, forlænges høringen med 14 dage og høringsperioden forløber til den 6. februar 2023.

Læs mere

Offentlig høring af forslag til lokalplan 3040 for et nyt sommerhusområde ved Rude Havvej, Rude Strand.

Kommunalbestyrelsen har på møde den 31. januar 2023 godkendt, at forslag til Lokalplan nr. 3040 for et nyt sommerhusområde ved Rude Havvej fremlægges i offentlig høring fra 2. februar 2023 til den 30. marts 2023.

Læs mere

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til lovliggørelse af 3 mindre bygninger

Drammelstrupvej 126, Balle, ejendomsnummer 14918, matrikelnr. 5F, BALLE BY, ODDER.

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af et enfamiliehus med overdækket terrasse, skur og carport

Kamskildevej 11, Saksild, ejendomsnummer 123717, matrikelnr. 1RR, SAKSILD BY, SAKSILD

Læs mere

Lovliggørelse af indretning af 3 boliger i stuehuset

Trustrupvej 34, Trustrup, matrikel nr.: 2a Trustrup By, Hundslund. Ejendomsnummeret er 77006.

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af et enfamiliehus på 186m2

Nølev Byvej 20, Nølev, ejendomsnummer 123719, matrikelnr. 12L, NØLEV BY, NØLEV

Læs mere

Landzonetilladelse til opstilling af en 48 m høj gittermast

Alrøvej 67, Amstrup, 8300 Odder, matrikelnr.: 8a, Amstrup By, Falling og med ejendomsnummer 4424.

Læs mere

Landzonetilladelse til lovliggørelse af anneks/beboelsesvogn og en container

Drammelsbækvej 21, Over Randlev, ejendomsnummer 14306, matrikelnr. 1H, RANDLEV BY, RANDLEV

Læs mere

Landzonetilladelse til et ca. 600 m² vandhul

Rørth Skovvej 16, Ndr Randlev, matrikelnr.: 144B, Randlev By, Randlev. Ejendomsnummer 56831.

Læs mere

Industrivirksomhed

Landbrug

Horsensvej 110, 8300 Odder: dispensation fra afstandskrav til naboskel

Afgørelse efter §5 stk. 7 i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og opbevaring af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen) på Horsensvej 110, 8300 Odder.

Læs mere

Spildevand

Vandløb

Natur