Den kommende Folkepark set fra Rådhusgade

Information om Folkeparken

I oktober 2020 kårede det daværende byråd arkitektvirksomheden BOGL's forslag til vinder i konkurrencen om udformningen af Folkeparken. I efteråret 2022 begyndte anlægsarbejderne i parken. Anlægasrbejdet  forventes afsluttet i efteråret 2023.

For at kunne holde indvielsesfest i en tilvokset grøn og frodig park, er den formelle indvielse sat til fredag d. 24. maj 2024. På denne dag afholdes nemlig også kulturfestival i parken.

Du kan følge anlægsprocessen i tekst og billeder via knapperne herunder: