Den kommende Folkepark set fra Rådhusgade

Folkeparken

Det vindende konkurrenceforslag

Byrådet kårede i oktober 2020 BOGL's forslag til vinder i konkurrencen om udformningen af Folkeparken. Det kan du se via linket her.

Lokalplan 1151

Lokalplan 1151, som skal muliggøre etablering af Folkeparken mv., blev vedtaget af Byrådet d. 13. december 2021. Du kan se det arkiverede byrådsmøde her.

Se Dagsordenpunkt om endelig vedtagelse af lokalplan 1151 for centerområde ved Odder Rådhus - Folkeparken.

Du kan se lokalplan 1151 her.

Anlæg af Folkeparken

Det forventes, at Folkeparken anlægges i perioden 8. august 2022 - 28. april 2023.

Entreprenørfirmaet OKNygaard har vundet licitationen, og udfører anlægsarbejdet sammen med underleverandører.

Legepladsen, som er inspireret af de lokale møller i Odder, leveres af firmaet MONSTRUM. MONSTRUM har  også har lavet legepladsen på DOKK1 i Aarhus.

(siden er under opdatering)