Luftfoto af den kommende Folkepark

Bymidteforum

Bymidteforum er nedsat af Odder Kommune og er åben for alle borgere, der vil engagere sig i bymidtens udvikling. Bymidteforum er et fællesskab hvor ideer, der kan bidrage til at styrke by- og handelslivet i bymidten, udvikles og afprøves.

Folkeparken er i gang

Odder Byråd har på sit møde d. 5. oktober 2020 besluttet at udskifte parkeringspladsen foran Rådhuset med en levende, grøn og rekreativ oase - Folkeparken. Realdania støtter projektet som del af indsatsen Hovedbyer på forkant.

Afprøvninger i byrummene

Metoden med at afprøve og evaluere fysiske byrumsindretninger og aktiviteter kalder vi strategisk aktionsplanlægning. Arbejdsformen blev benyttet i 2018 sammen med rådgivergruppen Hele Landet. Her blev idéen om Folkeparken ved Rådhuset afprøvet med stor succes. Andre af Bymidteforums tiltag var at aktivere Torvet og Centralhotellet med mad- og kunsthåndværksmarkeder, etablere et inddragende kunstværk i byrummet foran stationsbygningen og afprøve idéen om en legeplads ved Odder Å.

I 2021-22 er der særligt fokus på Torvet og Centralhotellet i afprøvningerne. Læs mere her

Kalender med arrangementer på Torvet og Centralhotellet

Se en kalender over

Har du en idé til en aktivitet, eller vil du gerne selv arrangere en sammenkomst med offentlig adgang, skal du skrive en mail til randi.krog@odder.dk eller louise.holmegaard@odder.dk.

Byudviklingsstrategi for Odder bymidte

Byudviklingsstrategien er udarbejdet på baggrund af processen med Bymidteforum i 2018. Forslaget til den samlede strategi for bymidten blev vedtaget af Byrådet d. 20. maj 2019. Den politiske følgegruppe til byudviklingsstrategien består af Kresten Bjerre (B), Lone Jakobi (A) og Hans Hammann (V), hvor Kresten Bjerre (B) er formand.

Her kan du læse

Byudviklingen støttes af Realdania

Realdania har støttet udarbejdelsen af byudviklingsstrategien og afprøvningerne, og vil desuden støtte anlægget af Folkeparken på Rådhusets parkeringsplads med 7,5 mio. kr. Det sker som en del af Realdanias kampagne Hovedbyer på forkant, som sætter fokus på at skabe fornyet liv og positiv udvikling i hovedbyernes bymidte. 

Kommende anlægsprojekter i bymidten

Folkeparken er et af tre større anlægsprojekter i byudviklingsstrategien. Formålet med Folkeparken er at skabe en bedre sammenhæng mellem Kvickly-området og Rosensgade og et rekreativt miljø midt i byen omkring åen. Med støtte på 7,5 mio. kr. fra Realdania kan Odder Kommune nu arbejde videre med at forberede anlægsprojektet for Folkeparken.

Byrådet vedtog parkeringsstrategien for bymidten d. 11. maj 2020, og igangsat arkitektkonkurrencen, der skal give bud på udformningen af Folkeparken. Bypanelet og Borgerpanelet har givet input til de konkurrerende landskabsarkitekter både via programmet og via et kick-off arrangement d. 11. juni 2020.

Du kan læse konkurrenceprogrammet til de tre prækvalificerede arkitektteams her

Byrådet godkendte det vindende forslag for Folkeparken, udarbejdet af BOGL/Wsp, på mødet d. 5. oktober 2020.

Der er efterfølgende udarbejdet forslag til lokalplan nr. 1151, som har været i offentlig høring. Lokalplanen blev endeligt vedtaget på byrådsmødet d. 13. december 2021. Lokalplan 1151 gør det muligt at omdanne rådhusets parkeringsplads til en central bypark, der forbinder Kvicklyområdet med specialbutikkerne Rosensgade.

Du kan læse indstillingen af lokalplanforslaget til endelig vedtagelse her

Du kan finde lokalplan 1151 her

Det forventes at anlæg af parken sker i perioden august 2022 - foråret 2023. 

Den 25. august 2022 tog borgmester Lone Jakobi, og Kresten Bjerre, formand for Udvalget for Klima og Plan, første spadestik på Folkeparken sammen med 2. x fra Vestermarksskolen. Læs mere her

Nyheder om Bymidteforum

Nyheder 2022

Nyheder 2021

Nyheder 2020

Nyheder 2019

Nyheder 2018

Relevante dokumenter