Forhåndsdialog om byggetilladelse

Inden vi giver en byggetilladelse eller dispensation, kan der aftales en forhåndsdialog med ejeren og dennes repræsentant (rådgiveren).

Odder Kommune tilbyder den 1. time af en forhåndsdialog uden opkrævning af gebyr.

Hvis forhåndsdialogen tager mere end 1 time, vil vi opkræve gebyr for det resterende tidsforbrug.

Hvordan booker jeg en forhåndsdialog?

Du sender os en mail på Byggeri@odder.dk. Husk adressen og hvilken type byggeri du ønsker at opføre. Du kan også vedhæfte tegninger, fotos eller lignende. Herefter vil du blive kontaktet af en byggesagsbehandler, som er ekspert inden for dit område.

Få afklaret problematikkerne i skitsefasen

Forhåndsdialogen er et vigtigt redskab til at få afklaret eventuelle problematikker allerede i projektets skitsefase, hvor der stadig kan ske ændringer i projektet. Omfanget og indholdet af dialogen vil typisk afhænge af størrelsen på projektet.

I de større byggesager kan vi afholde en dialog, hvor vi inddrager medarbejdere fra de relevante afdelinger.

Byggesagen er fortsat bygherres ansvar

Dialogen er udelukkende opklarende og styrende for byggesagen. Der sker altså ingen egentlig byggesagsbehandling på stedet.

Vi afklarer sammen rammerne for byggeprojektet som for eksempel principielle spørgsmål.

Forhåndsdialogen ændrer ikke på, at det er bygherre, der er ansvarlig for byggeriet, projektet og de tilladelser, som der skal til.

Det er vigtigt, at ejeren og dennes repræsentant har forberedt sig grundigt inden mødet.

Spørgsmål?

Kontakt os gerne hvis du har spørgsmål på Byggeri@odder.dk eller på telefonnummer 29 22 27 28. 
Telefontiderne er:
Mandag – torsdag: 10-14
Fredag: 10-12