Byggesagsgebyr

For byggesager beregner vi gebyr for faktisk tidsforbrug 830,00 kr. pr. time efter d. 21. juni 2022 (f.eks. enfamiliehuse, sommerhuse, erhvervsbyggeri, lovliggørelser m.m.)

Du vil blive faktureret to gange

Når vi giver en byggetilladelse, sender vi en regning for tiden op til tilladelsen er givet.

Når sagen bliver afsluttet, sender vi en regning for tid fra tilladelsen er givet og til afslutning.

Hvis du gerne vil have uddybet hvad dit byggesagsgebyr består af, er du velkommen til at kontakte os.

Lovgivningen

Byggesagsgebyret på 830 kr. er gældende for ansøgninger modtaget fra 21. juni 2022.

Hvis din ansøgning er modtaget fra 1. januar 2022 til d. 21. juni 2022, er timeprisen på 645 kr.

Faktura for byggesagsgebyret sendes til ejendommens ejer (bygherren).

Gebyret opkræves med hjemmel i Byggelovens § 28.

Det er lovens intention at sikre, at bygherren betaler efter den ydelse, som man modtager. Vi opfordrer til, at bygherren – sammen med sin rådgiver - laver fyldestgørende ansøgninger, da det mindsker sagsbehandlingstiden. Bygherren har dermed selv indflydelse på gebyrets størrelse, idet et velbelyst og gennemarbejdet byggeprojekt – i tegninger og beskrivelse – kan betyde et mindre tidsforbrug under byggesagsbehandlingen og derved et lavere byggesagsgebyr og et bedre byggeri.

Kommunalbestyrelsens takster for byggesagsgebyr i 2022

  • Byggesagsgebyret opkræves på baggrund af timepris på 830 kr.

Spørgsmål?

Kontakt os gerne hvis du har spørgsmål på Byggeri@odder.dk eller på telefonnummer 29 22 27 28.
Telefontiderne er:
Mandag – torsdag: 10-14
Fredag: 10-12