Gebyr for anvisning af erhvervsaffald og anmeldelse af flytning af jord, som er erhvervsaffald

Jf. Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører mv., nr. 2097 af 14. december 2020 er der indført krav om brugerbetaling for kommunens sagsbehandling ved konkrete anvisninger af erhvervsaffald og anmeldelser af jordflytning for erhvervsaffald. I henhold til bekendtgørelsen skal kommunalbestyrelsen fastsætte og opkræve et gebyr hos virksomheder, som anmelder erhvervsaffald og flytning af jord, som er erhvervsaffald. Erhvervsaffald omfatter affald, der ikke allerede er omfattet af kommunens regulativer og indsamlingsordninger.

”Takstblad for anmeldelse af flytning af jord, som er erhvervsaffald samt for anvisning af erhvervsaffald” er gældende pr. 1. januar 2023.

Gebyret dækker samtlige udgifter, som kommunen har i forbindelse med at udføre opgaven ved anmeldelser af erhvervsaffald og af jord, som er erhvervsaffald. Gebyret skal differentieres, så det afspejler tidsforbruget ved den enkelte anmeldelse. Der opkræves dog minimum for 30 min. ved simple anmeldelser. Gebyret vil blive reguleret årligt.

Takster 2024

  • Grundgebyr 488,00 kr.
  • Timepris 690,00 kr.
  • Startgebyr ved simpel anmeldelse 833,00 kr.

Her kan du hente


Derudover har kommunen udarbejdet Regulativ for jord som affald, som er gældende fra 1. januar 2023.

Her kan du hente