WebGIS – find oplysninger om et område

Hovedparten af data på WebGIS er 'fri data' og kan hentes via diverse portaler. En god regel er, når der bruges data fra forskellige portaler, at skrive hvor data stammer fra.
Enkelte temaer, herunder luftfotos er 'betalingsdata' og må derfor kun bruges i kommunens sagsbehandling.

På kommunens WebGIS kan du søge en adresse eller matrikel og se grundkort, matrikelkort, skråfotos og luftfotos, samt Odder Kommunes administrationsdata på det udvalgte sted. Du kan vælge at udføre en 'konfliktsøgning' - gennemsøge lag, der vil have betydning for byggesager eller tilsvarende. Se og vælge temaer/lag i kortet som har interesse for dig, samt tegne og måle i kortet, og gemme skitsen som pdf på din egen PC.

Temakort:

Kontakt: gis@odder.dk

Mange kontakter kommunen, fordi de har besvær med at finde en vej eller en adresse på deres GPS. Bemærk at dette typisk skyldes forhold, som kommunen ikke er herre over. Kommunen indberetter ikke fejl i GPS-services. Vurderer du at fejlrettelse er vigtig for dig, bør du selv foretage henvendelse til GPS-servicen.

Alle landets kommuner ajourfører løbende adressedata der ender i den Offentlige InformationsServer, www.ois.dk. En statslig database med ejendomsdata. Her har de private kortfirmaer mulighed for at indhente de nødvendige oplysninger for at blive opdateret.

Som supplement hertil indsamler firmaerne oplysninger ved at de har målebiler, der registrerer nye vejstrækninger og andre ændringer på vejnettet.

Hvis du oplever fejl i en rutebeskrivelse eller en GPS-navigering, kan fejlene indberettes til leverandører af GPS-data, f.eks Garmin, Tomtom eller anden GPSleverandør.

Du kan også navigere vha. online kort. Oplever du fejl i Google Maps, kan de indrapporteres direkte på Google Maps' kortside, hvor der i nederste hjørne er angivet teksten 'Send feedback'. Oplever du fejl i Krak skal ændringer foretages via OpenStreetMap.

Vær opmærksom på, at fordi en fejl er rettet hos kortfirmaet kan der gå lang tid før den 'slår' igennem, idet det kræver opdatering af GPS'en.
Dette gælder dog ikke for Google Maps, der henter data direkte fra nettet.

 

 Dataforsyningens hjemmeside er der rig mulighed for selv at hente data til eget brug – disse er gratis.

Skråfotos fra dataforsyningen kan findes her.

Find ejer af en matrikel via app'en Find Ejeren, som hentes her.

Plandata
Plandata.dk er et digitalt register for fysisk planlægning i Danmark. Det sikrer, at plandata er entydige og digitalt tilgængelige. Alle kan søge lokalplaner og andre plantyper i kortmodulet, og kommuner kan indberette planer.

Klimatilpasning
KAMP screeningsværktøj - Se hvilke områder, der potentielt påvirkes af ekstremvejr og stigende hav og grundvand.

HIP udstiller frie offentlige hydrologiske data, modelberegninger og prognoser for fremtiden, der understøtter arbejdet med klimatilpasning, vandforvaltning og planlægning.

DinGeo samler geodata og præsenterer dem i et let og overskueligt format. 

Natur/Miljø
Danmarks Miljøportal giver adgang til data under visse vilkår. Din ret til at benytte dokumenter og billeder, som du får adgang til via datakataloget, afhænger af ophavsretsloven og den øvrige lovgivning.

MiljøGIS - data om natur og miljø på webkort. Miljøstyrelsen indsamler og udstiller mange natur- og miljødata. En del af disse natur- og miljødata stilles til rådighed ved, at blive vist på kort på nettet.

Digital MiljøAdministration - DMA giver adgang til en række oplysninger om visse virksomheder og husdyrbrug: Eksempelvis hvilke miljøgodkendte aktiviteter og anlæg en given virksomhed har, hvem der er miljømyndighed for virksomheden eller husdyrbruget samt hvornår der sidst er foretaget et miljøtilsyn.
I DMA kan du hente virksomhedens tilsynsrapporter, miljøgodkendelser og tilladelser. Du kan også finde miljømyndighedernes tilsynsplaner.

Se oplysninger om beskyttet natur via app'en Beskyttet Natur, som hentes her.

Friluftsliv
På Ud i Naturen kan du finde inspiration til ture ud i naturen i hele Danmark - hvad enten du leder efter cykelruter, shelters eller legepladser.
Særligt for samarbejdsparter og Odder Kommune findes - Oplev Horsens Fjord.

Forsyningsanlæg
DIN-EL - elforsyningsnet 
Odder Forsyningsselskab - drikkevandsledning
SAMN - kloakforsyning, her er projektområder