Omsorgstandpleje

Hvad

Omsorgstandpleje er et tilbud om

  • regelmæssige undersøgelser af tænder og/eller proteser efter individuelt behov
  • hjælp til forebyggelse af tandsygdomme og lidelser i munden
  • behandling af symptomer og sygdomme i tænder og mund

Formålet med omsorgstandplejen er at sikre dig den bedst mulige tyggeevne og at du undgår smertefulde tilstande - og derigennem fremme din samlede sundhed og trivsel.

Omsorgstandplejen er baseret på, at undersøgelse og behandling kan foregå i dit eget hjem. Omsorgstandpleje bliver givet efter dit behov.
Man behandler dig ikke, hvis dine gener ved behandling er større end den forbedring, du vil kunne opnå.

Hvem

Hvis du på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.

Leverandør

Du kan vælge mellem:

  • Den kommunale tandpleje
  • Privatpraktiserende tandlæger, som kommunen har indgået aftale med ( der er for nuværende ikke mulighed for at vælge privat praktiserende tandlæge i Odder Kommune )
  • Omsorgstandplejen kan fravælges, hvorved retten til sygesikringstandpleje fastholdes.

Behandlingen kan foregå såvel hos tandplejen som i dit eget hjem.

For yderligere oplysning kan du kontakte

Odder Kommunale Tandpleje
Vita Parkvej 9, st. th
8300  Odder
Tlf.87 80 35 70
E-mail: tandplejen@odder.dk
Hjemmeside

Hvordan

Visitation til omsorgstandpleje sker gennem Borgerforløb.