Madservice til hjemmeboende pensionister

Hvad

Madservice til hjemmeboende består af hovedret og evt. tilkøb af biret som leveres hjemme hos dig. For alle måltider gælder, at de er individuelt tilpasset ift. kostform og konsistens, er veltillavede og varierede.

Hvem

Du kan få madservice, hvis du midlertidig eller varigt er ude af stand til at lave mad, har meget vanskeligt ved det eller er ude af stand til/har svært ved selv at foretage de nødvendige indkøb.

Se kvalitetsstandard for madservice her.

Priser 2022

  • Hovedret 54 kr.
  • Biret 15 kr.

Leverandør

Du kan få maden leveret fra følgende godkendte leverandør: Det Danske Madhus – kølemad.  

Hvor

Hjemmeadresse