Kosthåndbog – Sundhed & Omsorg

Den fælles Kosthåndbog for Sundhed & Omsorg er et resultat af ernæringsprojektet ’Forebyggende ernæringsindsats til borgere i eget hjem’. Projektet var en videreførelse af tidligere større initiativer på området med det formål at få nyt fokus på ernæringstilstanden hos ældre i eget hjem samt få opdateret mad – og måltidspolitikken på ældreområdet i Odder Kommune.

Kosthåndbogen og arbejdet med ernæring bygger på det gode hverdagsliv herunder livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed, sammenhæng i plejen, mad og ernæring, værdig død og inddragelse af pårørende.

Kosthåndbogen beskriver, hvordan målsætningerne omsættes til handling inden for kost- og ernæringsområdet i Sundhed & Omsorg.

Kosthåndbogen er et fælles arbejdsredskab, der henvender sig til alt personale i Sundhed & Omsorg, der er tilknyttet en eller flere af følgende virksomheder:

  • Borgerforløb
  • Hjemmeplejen
  • Hjemmesygeplejen
  • Odder Kommunes Træningscenter, Daghjem og Korttid (inkl. Aktiv Hverdag)
  • Plejeboligerne Stenslundscentret og Bronzealdervej