Støtte til køb af bil / handicapbil

Det er en betingelse for støtte, at

  • du har varig nedsat funktionsevne, der i væsentlig grad vanskeliggør dine mulighed for at fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse eller i øvrigt i væsentlig grad forringer din evne til at færdes
  • du har et betydeligt kørselsbehov, der bedst løses i egen bil

 I forbindelse med vurderingen vil der blive set på, om dit kørselsbehov kan dækkes af handicapkørsel eller andre kørselsordninger.

Her kan du ansøge

Ved spørgsmål kan du kontakte Borgerforløb. Se kontaktoplysninger i højre side.

Hvis du opfylder betingelserne for støtte til køb af bil, yder kommunen et lån, svarende til billigst egnede bil-løsning og tilskud til nødvendig særlig indretning.

  • Lånet er rentefrit, og som udgangspunkt skal halvdelen afdrages over 8 år (96 mdr), mens resten bliver nedskrevet over samme periode. Beregningen er afhængig af dine indtægtsforhold
  • Tilskuddet ydes til indretninger, der eventuelt skal monteres i bilen, eksempelvis specialsæde, flytning af pedaler, kran eller lift, fastspænding af kørestol mv. Tilskud til automatgear ydes med et fast tilskud.
  • Du bliver fritaget for at betale grøn ejerafgift eller vægtafgift på bilen (bortset fra udligningsafgift på en dieselbil).

 Du kan selv vælge din bil, men vi skal godkende, at den er egnet som handicapbil.

Det er bl.a. et krav fra kommunens side, at:

  • bilen er fabriksny, og at du er ejer af bilen
  • bilen skal være kaskoforsikret for den fulde værdi
  • du skal overholde afdragsvilkårene i gældsbrev eller bilpantebrev

Du skal selv betale de sædvanlige driftsudgifter på din bil (brændstof, værkstedsbesøg, forsikringer mv.). Du vil dog – efter ansøgning – kunne få hjælp til reparation af de særlige indretninger, som bilen er udstyret med.

Se oversigt over tidsfrister i sagsbehandlingen her.