Personlige hjælpemidler

Her kan du læse om de enkelte hjælpemidler:


Selvbetjening

 • Ansøgning om hjælpemiddel, forbrugsgode eller boligindretning - benyttes af ansøger eller på vegne af børn
    
 • Ansøgning om hjælpemiddel, forbrugsgode eller boligindretning - benyttes af leverandør, pårørende eller andre
  se vejledning  

  Oplever du problemer med vores selvbetjeningsløsninger, så er der hjælp at hente.
  Bemærk at ansøgning om kropsbårne hjælpemidler er obligatorisk selvbetjening.


  Det er normalt gratis at få personlige hjælpemidler, men for følgende hjælpemidler er der udgifter, som du selv skal betale:

  • Ortopædisk fodtøj – her er der takstreguleret egenbetaling Almindeligt fodtøj – her ydes et takstreguleret maksimalt tilskud.

  I den skriftlige afgørelse står der, hvordan du skal anskaffe de bevilgede personlige hjælpemidler.

  Du kan ansøge om befordringsgodtgørelse i forbindelse med ansøgning om og ydelse af personlige hjælpemidler, f.eks. kørsel til bandagist.

  Kørsel beregnes ud fra afstand til kommunens leverandør eller nærmeste leverandør, der hvor kommunen ikke har leverandøraftale. Taksten svarer til statens laveste kørselstakst.

  Der ydes ikke hjælp til personlige hjælpemidler, der er anskaffet før ansøgning og bevilling.

  Der er frit valg på alle personlige hjælpemidler, det betyder at du frit kan benytte den leverandør, du ønsker.

  Du kan dog højst få refunderet udgifterne med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. En eventuel merudgift til de bevilgede hjælpemidler skal du selv betale.