Hjælpemidler

Hvad

Kommunen yder hjælp til handicappede børn og voksne, der har behov for hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer som er nødvendige for at kunne klare hverdagens praktiske gøremål.

Hjælpemidler omfatter alt fra fx kørestole til høreapparater og produkter til diabetikere.

Hvem kan søge

For at du kan få støtte, skal du have en varig lidelse med en væsentlig funktionsnedsættelse. Din funktionsnedsættelse skal samtidig kunne afhjælpes væsentligt af hjælpemidlet, forbrugsgodet eller boligændringen.

Selvbetjening

Oplever du problemer med vores selvbetjeningsløsninger, så er der hjælp at hente.
Bemærk at ansøgning om kropsbårne hjælpemidler er obligatorisk selvbetjening. 

Hvordan søger du

Borgerforløb behandler din ansøgning.