Tilbud til dig der har demens

Nedenstående er en oversigt over de eksisterende tilbud. Hver enkelt tilbud vil blive beskrevet mere detaljeret efterfølgende:

Skema med tilbud til dig der har demens

Tilbud målrettet personer med let demens

Udendørs fysisk træning
Mandage kl 10-12 mødes personer med demens i tidlig fase til 2 timers udendørs træning, hvor der er indregnet 30 min. til socialt samvær efter træningen.

Formålet med træningen er at vedligeholde den enkeltes funktionsniveau bedst muligt via metoder, der har dokumenteret effekt på vedligeholdelse af funktionsniveau hos personer med demens.

Indholdet i træningen er en blanding af konditions-, styrke-, balance-, koordinations- og hjernetræning.

Der trænes i alt slags vejr og træningen foregår i varieret terræn. I træningen lægges der stor vægt på et trygt og positivt samvær.

Træningen foregår ved fysioterapeuter og demenskonsulent.

Man skal visiteres til træningen via kommunens demensteam.

Der er mulighed for transport mod en mindre egenbetaling

Indendørs fysisk træning

Torsdage kl. 11 – 12 mødes personer med demens i tidlig fase til 1 times indendørs træning i motionsrum.

Formålet med træningen er at vedligeholde den enkeltes funktionsniveau bedst muligt via metoder, der har dokumenteret effekt på vedligeholdelse af funktionsniveau hos personer med demens.

Indholdet i træningen er en blanding af konditions-, styrke-, balance-, koordinations- og hjernetræning.

Træningen foregår ved fysioterapeuter og demenskonsulent.

Man skal visiteres til træningen via kommunens demensteam.

Der er mulighed for transport mod en mindre egenbetaling.

Torsdagsklubben hvor fokus er hjernetræning og social træning

Torsdage kl. 9.30-11 er klubben åben for personer med demens i tidlig fase og her er fællesskab i centrum.

Deltagerne i klubben har selv formuleret at målet med at komme i klubben er at arbejde for at opleve sig ”Fri som fuglen” på trods at har fået en demensdiagnose.

Indholdet i klubben er en blanding af træning, sang, samtale om det at leve med demens mm.

Hjernetræningen foregår efter CST- metoden (kognitiv stimulationsterapi). I CST får man sat ”hjernen i gang” med forskellige udfordringer og oplevelser, som inspirerer til tænkning og diskussion.

Klubbens tovholdere er demenskonsulenter, personale med viden om demens og frivillige.

Man skal visiteres til træningen via kommunens demensteam.

Der er mulighed for transport mod en mindre egenbetaling.

Hjernetræning i afgrænset forløb efter CST(kognitiv stimulationsterapi)-metode.

14 gange af 1 times varighed, hvor datoer aftales fra forløb til forløb.

I CST får man sat ”hjernen i gang” med forskellige udfordringer og oplevelser, som inspirerer til tænkning og diskussion. Træningen foregår sammen med 5-6 andre personer.

Det skal være sjovt og lærerigt at være i gruppen og alle deltagere skal føle, de har gjort sig umage og har fået stof til eftertanke.

Et CST-forløb har vist sig at kunne styrke kognitive evner, sprog og livskvalitet. Vi afholder derfor CST møde 14 gange 2 gange ugentligt.

Når man har gennemført de 14 gange, så kan man fortsætte CST-vedligeholdelsestræning ved at komme i Torsdagsklubben, hvor en del af aktiviteterne foregår efter CST-metoden.

ET CST-forløb starter op, når der er grundlag for at lave en gruppe. Frem til denne gruppe starter, så kan man komme i Torsdagsklubben.

Undervisningen varetages af en demenskonsulent der er uddannet i brug af metoden.

Man skal visiteres via kommunens demensteam.

Der er mulighed for transport mod en mindre egenbetaling.

Tilbud målrettet personer med demens i moderat/svær demens

Daghjem- udetræning
Tirsdag, torsdag og/eller fredag kl. 10-15 kan personer med moderat demens komme i Daghjem – udetræning.

Formålet med Daghjem-udetræning er at vedligeholde den enkeltes funktionsniveau bedst muligt via metoder, der har dokumenteret effekt på vedligeholdelse af funktionsniveau hos personer med demens.

Formålet er også at give raske pårørende mulighed for fortsat at fastholde en del af den hverdag fra før demenssygdommen blev en del af hverdagen.

Indholdet i Daghjem-udetræning er en blanding af konditions-, styrke-, balance-, koordinations- , hjerne- og social træning blandet med hverdagens gøremål. En stor del af dagen foregår ude i naturen.

Medarbejderne i Daghjem-udetræning består af forskellige faggrupper, hvor der er høj grad af viden om træning og demens. Der er endvidere frivillige medarbejdere tilknyttet.

Man skal visiteres til træningen via kommunens demensteam.

Der er mulighed for transport mod en mindre egenbetaling.

Daghjem-udetræning er et projekt der skal evalueres i sin nuværende form i 4. kvartal 2019.

Tilbud til personer med moderat/svær demens, som også er målrettet andre borgere i kommunen.

Aktiv hverdag
Læs mere om aktiv hverdag.

Daghjem
Læs mere om kommunens daghjem.

Hvis man ikke kan være alene i hjemmet
Så er det muligt at få personale hjem i hjemmet.

Døgnophold i afgrænset periode
Læs mere om muligheden for korttidsophold.

Hjemmehjælp
Læs mere om muligheden for hjemmehjælp.

Hjemmesygepleje
Læs mere om muligheden for hjemmesygepleje.

Plejebolig
Læs mere om muligheden for at flytte i plejebolig her.