Odder Kommunes demensstrategi og organisering

Samtidig ønsker vi at gøre det med stor inddragelse af den enkelte borger og dennes pårørende. Derfor er denne strategi også lavet i samarbejde med personer med demens, pårørende og andre interessenter.

I Odder Kommune ønsker vi at være i front på demensområdet. Tilbuddene til borgere med demens vil derfor leveres med høj kvalitet og bygge på den nyeste viden og evidens.

Her kan du læse:

Odder Kommunes demensstrategi


Organisering

Demens er organiseret ved en demensstyregruppe bestående af Sundhed & Omsorgschefen, leder for træning og rehabilitering, en leder af plejeboliger og demenskoordinatoren.

Odder Kommune har et demensteam, som er drivkraften i implementeringen i demensstrategien, så personer med demens mærker det i deres hverdag.

Temaet består af en leder af plejeboliger, demenskoordinatoren og kommunens fire demenskonsulenter.