Banner med teksten: Aldrig alene med demens

Kursus for pårørende til personer med demens

Kurset er både for dig, der er ny i rollen som pårørende til en person med demens og dig der i flere år har været pårørende.

Du vil på kurset få viden om demens og støtte til at omsætte din viden til nye handlemåder. Du får indsigt i dine egne reaktionsmønstre, følelser og handlinger og derved vil dit samspil med personen med demens være i fokus.

Kursusforløbet bliver varetaget af kommunens demenskoordinator/demenskonsulent. Der er stort fokus på erfaringsudveksling deltagerne imellem.

Der vil være forskellige emner fra gang til gang, så det anbefales at man så vidt muligt deltager i hele kursusrækken, men det er ikke et krav og man kan godt starte midt i en kursusrække.

Dato

  • Tirsdag den 8. februar
  • Tirsdag den 8. marts
  • Tirsdag den 5. april
  • Tirsdag den 3. maj
  • Tirsdag den 7. juni

Sted

Ålykkecentret 5

Tidspunkt

  • Er du ægtefælle eller nær ven så ses vi kl. 13.30-15.30
  • Er du søn/datter eller svigersøn/svigerdatter, så ses vi kl. 17 – 18.30

Tilmelding 

Tilmelding før den første gang du deltager til demenskoordinator Susan Kaagh på tlf. 30 84 34 54 eller mail: susan.kaagh@odder.dk

Der vil være mulighed for at købe kaffe og lidt sødt for 15 kr.