Akut forurening

RING til alarmcentralen på: 112

Når du ringer til alarmcentralen skal du anmelde forureningsuheldet og:
  • Opgive navn, adresse og telefonnummer
  • Oplyse om uheldsstedet
  • Oplyse om omfanget af forureningen

Selv en kortvarig forurening kan gøre stor skade på miljøet, så  du kan være med til at begrænse skaderne i forbindelse med akutte forureninger ved at anmelde forureningen så hurtigt som muligt.

Alarmcentralen sørger for at rekvirere beredskabet og ulykke standses og afværges.  Beredskabet vil sørge for kontakten til Miljømyndigheden.

Underretning om jordforurening

Støder du på jordforurening i forbindelse med jordarbejder, ombygning eller lignende skal Kommunen underrettes og arbejdet standes i det forurenede område. Underretning kan ske til Natur og Miljø på 8780 3333 som henviser til den medarbejder der har med jordforurening at gøre. 

Hos Natur og Miljø kan du endvidere få rådgivning om, hvordan du skal forholde dig til en konstateret jordforurening. Vi vil også sørge for, at du kan få svar på hvordan en oprydning foregår samt reglerne for håndtering og bortskaffelse af forurenet jord.

Forsikringsordning for villaolietanke

Villatankejere med en olietank mindre end 6.000 l, hvor mindst 50 % af det opvarmede areal, er bolig er automatisk omfattet af en forsikringsordning gennem Topdanmark Forsikring A/S. Forsikringen dækker oprydninger efter olieudslip fra lovlige olietankanlæg.

Hvad gør du hvis skaden er sket?

Hvis skaden sker, er det vigtigt at få standset en eventuel udsivning af olie så hurtigt som muligt. Du kan få hjælp ved at ringe til teknisk forvaltning i din kommune eller til din olieleverandør. Det er også vigtigt, at der hurtigt bliver gjort noget for at fjerne eller begrænse oliespildet i jorden. Derfor skal du straks kontakte din kommune og Topdanmark, når olieforureningen er konstateret, eller hvis der er formodning om et olieudslip. Du skal være opmærksom på, at du skal anmelde skaden til Topdanmark senest 6 måneder efter, at du konstaterede eller formodede, at der var sket en skade for at kunne få erstatning.

Du kan kontakte industriskadeafdelingen på telefon 44 74 70 20 eller på e-mail: industri-skade@topdanmark.dk.