Institutioner med sociale tilbud

Her finder du en række af Odder kommune tilbud på handicapområdet. Tilbuddene findes på flere af kommunens forskellige institutioner. Bl.a.:

 • Fabos - botilbud for voksne udviklingshæmmede
 • Hjerneskadevejledningen - formålet med hjemmevejledning er at give den senhjerneskadede mulighed for at genoptage dagligdagens forskellige aktiviteter
 • Mentorteamet - Odder kommunes tilbud om hjemmevejledning 
 • Vejledning og Mestring - Odder kommunes tilbud til sindslidende
 • Åhusene - støttetilbud til voksne i Odder kommune med betydelig varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Botilbud

 • Fabos har botilbud for voksne udviklingshæmmede
 • Hjerneskadevejledningen - formålet med hjemmevejledning er at give den senhjerneskadede mulighed for at genoptage dagligdagens forskellige aktiviteter
 • Åhusene er et bo- og støttetilbud til voksne i Odder kommune med betydelig varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Private botilbud

 • Hadruplund er botilbud for udviklingshæmmede børn og voksne. Har intern skole og aktivitetstilbud
 • Tornsbjerggård er for udviklingshæmmede voksne. Har aktivitetstilbud

Aktivitetstilbud

 • Fabos har botilbud for voksne udviklingshæmmede
 • Vejledning og Mestring er Odder kommunes tilbud til sindslidende