Vores netværk i Odder gågade set udefra

Vores Netværk

Der tages i Vores Netværk initiativ til en lang række aktiviteter, både i og uden for stedet. Disse aktiviteter opstår og etableres altid og udelukkende på baggrund af initiativ fra de borgere, der for tiden bruger Vores Netværk.

Medarbejderne på stedet arbejder ud fra fælles opgaveløsning, yder råd og vejledning i forhold til både individuelle og relationelle udfordringer, samt samtale og dialog om forskellige emner.

Via fællesskaber er det mulighed for at:

  • Bringe egne ressourcer i spil
  • Opnå samhørighed
  • Kunne indgå i sociale sammenhænge
  • Opbygge relationer
  • Styrke initiativformåen
  • At få adgang til ressourcer i samfundet

 Målet med Vores Netværk er at skabe mulighed for at deltage som aktive medborgere i samfundet.

Dette i en vekselvirkning mellem at kunne bidrage og modtage i relation til andre og således styrke personlige kompetencer til at kunne tage vare på eget liv.

Sådan kommer du i kontakt med os

Følgende tider er der personale tilgængeligt:

  • mandag kl. 11.00 - 15.00
  • tirsdag kl. 11.00 - 15.00
  • onsdag kl. 11.00 - 15.00
  • torsdag kl. 15.00 - 19.00

Vores Netværk åbnes og bruges også på andre tidspunkter, hvilket som regel annonceres via Facebookgruppen Vores Netværk Odder.

Henvendelse kan også ske direkte til Odder Kommunes sagsbehandlere på tlf. 8780 3333.

Vores Netværk har adresse på Rosensgade 47B, 8300 Odder

Vores Netværks Facebook

Vores Netværk - folder