Logo for Forebyggelse & Misbrug

Forebyggelse & Rusmidler

Hvem henvender vi os til?

 • Alle borgere i Odder, som har et uhensigtsmæssigt brug af rusmidler
 • Pårørende til personer, som har et uhensigtsmæssigt brug af rusmidler
 • Børn og unge, som har brug for råd og vejledning, samtaler eller støtte
 • Borgere med sociale problematikker, som har behov for en særlig indsats
 • Samarbejdspartnere som ønsker sparring, råd og vejledning m.v.  

Hvad tilbyder vi?

 • Råd og vejledning
 • Afklarende forløb
 • Ambulant stof- og alkoholbehandling
 • Online samtaler
 • Tilbagefaldsforebyggende samtaler
 • Familieorienteret Rusmiddelbehandling
 • Projekt BRUS til børn og unge i familier med rusmiddelproblemer
 • Samtaler til pårørende
 • Medicinsk behandling
 • Øreakupunktur
 • Visitering til dag- og døgnbehandling
 • Mentor, Støttekontaktperson og opsøgende arbejde
 • Forbyggende indsatser, gadeplan, oplæg m.v.
 • Konsulentbistand til samarbejdspartnere
 • Fast kontaktperson til børn og unge

Se de uddybende beskrivelser af tilbuddene nederst på siden. 

Se hvem du kan møde, og se hvor vi bor

Line fra Forebyggelse og Misbrug fortæller om, hvad de kan hjælpe med og hvor de bor
Videoen afspilles på Youtube

Om Forebyggelse & Rusmidler

Hos Forebyggelse & Rusmidler vægter vi respekt for den enkelte borger højt. Vi sigter mod at understøtte den enkeltes mulighed for, og evne til, at mestre egen livssituation. Vi har fokus på det hele menneske, og på de relationer, mennesket indgår i. Vi prioriterer at samarbejde på tværs, fordi vi tror på, at en helhedsorienteret indsats skaber den bedste kvalitet i borgerens forløb og fører til de bedste resultater.

Vi favner en bred målgruppe og varetager mange forskellige opgaver. Vi har særlig viden i forhold til rusmiddelproblematikker og har tilbud til borgere i alle aldre. Der tages højde for den enkeltes ressourcer og udfordringer, når der visiteres til et tilbud i afdelingen. Forebyggelse & Rusmidler er organiseret under Det Specialiserede Socialområde.

Voksenteamet varetager visitation og behandling af stof- og alkoholproblemer for borgere over 30 år. Forebyggelse & Rusmidler tilbyder råd og vejledning, herunder samtaler til pårørende. Voksenteamet udfører akut opsøgende arbejde på baggrund af henvendelse med bekymring for særligt udsatte borgere samt yder specialvejledning.

Ungeteamet laver opsøgende og forebyggende arbejde samt rusmiddelbehandling for borgere under 30 år. Ungeteamet varetager desuden fast kontaktpersons opgaver. 

Familieteamet tilbyder samtaler til børn, unge og forældre, hvor rusmidler er en problemstilling i familien. Der tilbydes dels familieorienteret rusmiddelbehandling, dels samtaler i Projekt BRUS.

Tidlig Opsporing og oplæg Forebyggelse & Rusmidler arrangerer og afholder desuden en del oplæg målrettet borgere og fagpersoner.

 Mere information