Parkerede biler foran Vokseværket i Vitapark

Ændrede parkeringsforhold ved VitaPark

Til april går arbejdet med det nye sundhedshus i gang ved VitaPark. Det får betydning for blandt andet jer, som har jeres daglige gang i VitaPark, og derfor parkerer i området.

Når arbejdet går i gang, nedlægger vi parkeringspladsen ved indgang A, Vitaparkvej 9 for at gøre plads til maskiner og materiel. Indgangen er fortsat åben for gående, det er kun parkeringspladserne der flyttes. I den forbindelsen har vi anlagt nogle nye pladser til medarbejdere og lejere i VitaPark og nogle andre til borgerne, der har brug for at komme til undersøgelse og behandling i Lægeklinikken. De pladser er klar til at blive taget i brug fra 1. april.

Pladserne til medarbejdere og lejere ligger ved Remisen, hvor Arriva tidligere havde til huse, mens pladserne forbeholdt Lægeklinikkens borgere ligger ved Indgang B, Vitavej 69, på den modsatte side af bygningen. Se kortet herunder: