Formål og arbejdsopgaver

Formål:

 • Medvirke til at fremme trivsel for beboerne ved at tilgodese beboernes interesser og behov i videst muligt omfang.
 • Medvirker til at komme med ideer og inspiration, og opmuntre til frivillig indsats til gavn for beboerne.
 • Være bindeled/kontaktorgan mellem beboere, pårørende og personale.
 • Medvirke som sparringspartner for ledelsen.
 • At give beboere og pårørende lejlighed til at beskæftige sig med og øve indflydelse på spørgsmål, der vedrører egen og centrets trivsel.

 

Arbejdsopgaver for Centerrådet:

 • At fremkomme med forslag til forbedringer af hverdagen på Stenslund
 • At fremkomme med ideer til aktiviteter 
 • At komme med forslag til udvikling, kvalitetsudvikling og forbedringer på Stenslund
 • At holde sig orienteret og medvirke ved orientering af brugere om tilbud fra Stenslund
 • Centerrådet skal arbejde for at fremme den frivillige indsats i aktiviteter på Stenslund
 • Centerrådet skal medvirke til at sikre samarbejde og helhed mellem centerråd og ældreråd