Indflytning

Kort tid efter at borgeren har sagt ja tak til en ledig lejlighed, fremsendes lejekontrakt fra OK-fonden. Heri fremgår de gældende priser for indskud, husleje, a conto vand, varme, el og antenneafgift. 
 
Nøgler til lejligheden udleveres af viceværten. Møblering og ophæng af gardinerne, lamper, billeder ol. påhviler lejeren. Beboere, der ønsker farvede vægge, kan male efter eget ønske. 

Før indflytning tager Stenslundcentret kontakt til den kommende beboer, og der laves en aftale om besøg/rundvisning på centeret før selve indflytningen. Teamkoordinator i det pågældende hus tager efterfølgende kontakt med henblik på at aftale et besøg i eget hjem, så de praktiske detaljer kan planlægges.

Anmeld Flytning på odder.dk 

Læge

Beboerne vælger selv deres læge efter sygesikringens regler. Ønsker man at benytte de tilknyttede plejehjemslæger, skal man på Stenslund vælge Lægeklinikken i Odder, Vitapark. Ina Weile og Christian Wetterstein Pedersen er tilknyttet Stenslund.

Skift læge på odder.dk

Medicin

Hjælp til medicinadministration sker efter aftale. 

Boligydelse-varmehjælp-indskudslån

Ovenstående søges via henvendelse til socialafdeling i Odder Kommune. Dette skal være søgt senest 4 uger efter indflytning. 

Opsigelse og fraflytning

Beboeren eller dennes pårørende skal stile opsigelse af lejemål til OK-fonden. Procedure vedr. fraflytning udleveres af vicevært eller personale.

Udgift til istandsættelse af lejligheden fratrækkes indskuddet samt vedligeholdelseskontoen. Istandsættelsen foretages af et af OK-fonden godkendt malerfirma.

Spørgsmål rettes til:

Centerleder
Lotte Bundgaard Lambek

E-mail: lotte.lambek@odder.dk
Tlf.: 2031 1801

Assisterende leder
Marianne Nyland Madsen
E-mail: marianne.nyland.madsen@odder.dk
Tlf.: 2090 2335

OK-fonden
Lersø Parkallé 112, 2
2100 København Ø
Telefon: 3385 4500
E-mail: info@ok-fonden.dk
hjemmeside: ok-fonden.dk