Personaleklub

 1. Klubbens formål er, at styrke personalefællesskabet på Bronzealdervej.
 2. Klubbens medlemmer er personalet i plejeboligerne på Bronzealdervej.
 3. Klubben styres af en gruppe sammensat af 1 medarbejder fra hvert af de 7 huse.
 4. Hvert hus vælger sin egen repræsentant til styregruppen blandt det fastansatte personale
 5. Styregruppen mødes i januar og juni kl 12 - 13 på datoer fastlagt i årskalenderen.
 6. Medarbejderen lægger mødet i Time Care.
 7. På januar mødet planlægges et arrangement i maj.
 8. På juni mødet planlægges et arrangement i september.
 9. Gruppen tilstræber at planlægge arrangementerne på hverdage.
 10. Udgifter til arrangementerne dækkes via deltagerbetaling.

Dagsorden til de 2 årlige møder: 

 • Idéer til arrangement – brainstorm.
 • Konkret aftale om valg af arrangement
 • Tilmeldingsdato og pris for deltagelse
 • Aftale hvem der gør hvad.

Styregruppen i 2017: 

 • Hus 2 Annette Sørensen
 • Hus 4 Najda Kjær
 • Hus 6 Nina Otzen
 • Hus 8 Hans Mortensen
 • Hus 10 Klara Olario
 • Hus 12 Lone Grubak
 • Hus 14 Kate Nørgaard

Aftalt mellem ledelse og personale på Bronzealdervej den 30 maj 2017.