September travetur på 10 km - Åen fortæller historie

Åen livsnerve

Odder Å var engang livsnerven i Odder. Den drev sammen med Stampemøllebækken, møllerne, som trak handel til byen. I dag har vi kun bevaret Sandager Mølle, som nu er Odder Museum, og så Stampemøllen.

Odder Å var med sit 16 km vandrige å-løb en stor kraftkilde med ikke mindre end seks vandmøller, heraf de to i selve Odder By. Men åen var også livsvigtig for selve landsbyens funktioner, her hentede man sit vand til husholdningen, her vaskede man, og her skyllede garveren sit skind.

På dagens tur følger vi Odder Å gennem det centrale Odder med start ved Odder Museum, videre forbi Rådhuset, og i byens østlige del følger vi åen mod nord, hvor vi ender ude ved Rude Havvej. Her vil vi fra bakketoppen ved Rudehøj Efterskole kunne skue ud over ådalen med det genslyngede å-forløb og tilløbet fra Rævs Å, og i det fjerne kan vi skimte Norsminde Fjord, hvor de to forenede åer løber ud.

Stampemølle Bæk

Her i byens nordøstligste hjørne får Odder Å tilløb af Stampemøllebækken, og her ligger en af byens tre nuværende kolonihaveforeninger, Engparken. Vi følger nu Stampemøllebækken tilbage gennem byen forbi Spektrum, krydser Rådhusgade ved kirkegården og følger bækkens smukke slyng med de karakteristiske rødel, som altid signalerer - her er vand! Turen fortsætter til Stampemøllen, før vi vender næsen mod syd forbi krebsedammene og området ved det tidligere teglværk, hvorefter vi kommer retur til vores udgangspunkt Odder Museum.

Tur med fortællinger.

De historiske fortællingerne på dagens tur vil især tage udgangspunkt i alle de mange bygninger, virksomheder og foreninger, som engang har været langs åen og flere af dem kan vi stadig se.

Men der er også efterår, og vi kan håbe på et smukt efterårsløvhang som kulisse til turen.

Turen er på 10 km og foregår i frisk gå-tempo!

· Tilmelding: Odder Museum på mail: kustode-odder@moesgaardmuseum.dk eller på 86540175, i museets åbningstid, senest fredag den 23. september.

· Pris: 75 kr. pr. person.

· Medbring: kaffe, The, brød og drikkelse.

· Husk: praktisk fodtøj til vandreturen.

· Guide: Naturvejleder Ole Sørensen, Odder Museum