Odder Kommunes Kulturpris

 Tidligere prismodtagere

  • 2022: Pakhusforeningen
  • 2021: Salon 8300
  • 2019: Tine Mynster, Køkkenkoncerter
  • 2016: Annette Folsach og Gert Johansen, Odder Revyen
  • 2015: Teaterværkstedet Madam Bach
  • 2014: Anne-Sophie Thykjær, Odder Musikskole
  • 2013: Bestyrelsen og de frivillige, Tunø Festivallen
  • 2012: Mogens Gissel