Odder Kommunes Handicappris

Handicaprådet vil i udvælgelsen af prismodtageren lægge vægt på følgende indsatsområder:

 • Personer med handicap sikres bedre livsvilkår og livskvalitet
 • Personer med handicap kan deltage aktivt i det sociale, det politiske eller det kulturelle liv i kommunen
 • At adgangen for personer med handicap er naturligt medtænkt i aktiviteter, indretning, information eller kommunikation.

Tidligere prismodtagere

 • 2022: Lavia Odder
 • 2021: AnneLise Kallin; Stærkodder 
 • 2019: Ragnhild Kvist Sørensen, Gymnastik Odder
 • 2016: Fonden Ørting
 • 2015: Biffen Odder
 • 2014: Birthe Egholm, Åhusene
 • 2013: Hanne Westergaard, SIND´s Pårørenderådgivning
 • 2012: Handicapkomiteen af 1981: Jon Bahl, Kjeld Rohde og Hans Petersen.