Her skal du møde til din visitationssamtale

Visitationssamtalen foregår på Odder Rådhus

Adressen er Rådhusgade 3, 8300 Odder.

Ved fremmøde på rådhuset skal man tage plads i venteområdet. Man vil blive mødt af en UU-vejleder/sagsbehandler.