Ledige kommunale job

Pædagogisk assistent elever til Odder Kommune

Ansøgningsfrist: 22. marts 2024

Pædagogiske assistent elever til Odder Kommune

Vi søger i Odder Kommune to elever til den pædagogiske assistentuddannelse.

Vil du arbejde med børn, unge og voksne er dette lige noget for dig.

Hovedforløbet til pædagogisk assistent er en erhvervsuddannelse og varer som udgangspunkt 2 år og 1½ måned. Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. Skoleperioderne i hovedforløbet foregår på VIA University College Horsens. Første skoleforløb starter august 2024.

Praktikkerne på PA-uddannelsen foregår i en af kommunens daginstitutioner, på skoler, i SFO, samt inden for dele af specialiserede socialområdet for voksne. Der vil være kompetente vejledere til at varetage uddannelsen af dig i praktikken.

Den pædagogiske assistentuddannelse giver en grundlæggende viden om, hvordan man drager omsorg for børn, unge og voksne. Du får desuden viden om og færdigheder i, hvordan du kan lave aktiviteter inden for bevægelse, idræt og i naturen samt viden om kost og motions betydning, og hvordan du kan være med til at støtte menneskers sociale fællesskaber samt trivsel og udvikling.

Stillingerne er ledige i Daginstitution Hou børnehus og i Daginstitution Vennelund/Vita

Se institutionernes hjemmeside for mere information.

https://hovskole.aula.dk/hou-boernehus

https://vennelund.aula.dk/

Krav til ansøger:

Bestået grundforløb 2 – retning Pædagogisk Assistent eller

Har en realkompetencevurdering (RKV) eller bliver realkompetenceafklaret i begyndelsen af uddannelsen

Hvis du er i tvivl, om du opfylder kriterierne for uddannelsen, er du velkommen til at kontakte VIA I Horsens via deres hjemmeside

https://www.via.dk/uddannelser/paedagogisk-assistent

eller kontakt studievejleder Shazia Borup på telefon +45 87 55 36 65, e-mail smtb@via.dk

 

Vi søger en PAU studerende, der:

Er nysgerrig. At være interesseret i at lære nyt, at stille undrende spørgsmål og være åben for at gå nye veje i læringsprocesser

Er refleksiv. At stoppe op, forholde sig til situationen og inddrage teori med henblik på at opnå læring

Kan indgå i relationer. At have interesse for andre mennesker, har øje for at udvikle gode venskaber og mestre hensigtsmæssig adfærd og kommunikation afhængig af situationen.

Er empatisk. At kunne genkende og anerkende andres følelser for dermed at opnå evnen til at sætte sig i andres sted

Kan handle etisk. At handle fornuftigt og rigtigt ud fra givne normer og værdier, og ud fra gældende love og retningslinjer

Har overblik. Er i stand til at være og handle i uforudsete situationer.

Kan tage initiativer. Kan sætte aktiviteter i gang og være med til at tage ansvar for, at hverdagen fungerer.

 

Vi lægger vægt på, at du er:

God til at samarbejde – og til at arbejde selvstændigt

Mødestabil og robust

Indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling

 

Vi kan tilbyde dig:

Et job hvor du indgår som en del af et team, som sammen løser de daglige opgaver.

Et job med fantastiske børn/brugere og engagerede forældre/pårørende.

Indflydelse på institutionens hverdag.

En praktikvejleder der støtter dig igennem uddannelsen i tæt samspil med din uddannelsesvejleder fra VIA

 

Løn: Efter gældende overenskomst mellem KL og FOA.

 

Praktiske oplysninger:

Ansøgningsfrist den 22. marts 2024

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 4. april 2024.

Ved ansættelse i stillingen vil straffeattest og børneattest blive indhentet.

Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen.

Arbejdstiden er 37 timer ugentlig.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte PAU-koordinator og Dagtilbudsleder Henriette Stein Carlsen Tlf. 52 37 34 58 E-mail. Henriette.Carlsen@odder.dk

Odder Kommune har et tæt samarbejde med VIA i Horsens. Derfor vil der blive udvekslet oplysninger mellem skolen og kommunen i ansættelsesproceduren.

Du skal udfylde skemaet Ansøgning til optagelse til PAU som du kan downloade her.
Du skal derudover skrive en ansøgning, som du sender sammen med ansøgningsskemaet ved at klikke på "ansøg" under Søg på Jobbet.

 

Send ansøgning