Ledige kommunale job

Skoleledere til tre landsbyskoler i Odder Kommune

Ansøgningsfrist: 03. marts 2024

Kommunalbestyrelsen i Odder Kommune har netop vedtaget en ændring af skolestrukturen, som medfører at den nuværende organisering af landsbyordningerne ændres fra fælles ledelse til selvstædig skoleledelse af hver af de fire landsbyskoler i Odder. Vi søger på den baggrund tre skoleledere til vores skoler i hhv. Gylling, Hou og Saksild. Den nye skolestruktur træder i kraft pr. 1. august 2024, men med henblik på at sikre en god overgang håber vi, at de nye skoleledere kan tiltræde pr. 1. maj 2024.

Som skoleleder vil du få reference til Skole- og Dagtilbudschef Henrik Schou.

Du får først og fremmest ledelsesansvar for skolens daglige drift og faglige udvikling, og dit daglige virke vil primært være på skolen. Du bliver dog også en del af det samlede ledelsesfællesskab på skoleområdet i Odder Kommune, og forventes at bidrage aktivt til løsning af de fælles udfordringer og udviklingen på tværs af området.  

Fælles for de tre skoler er, at det er mindre skoler med ca. 100 elever fra 0. – 6. klassetrin og i omegnen af 20 ansatte i skole og SFO. De er beliggende i aktive lokalsamfund og der er et tæt samarbejde med de lokale dagtilbud, som forventes at fortsætte i den nye organisering.

Du kan læse mere om stillingen, ledelsesopgaven og de forventninger vi har til den rette kandidat i denne job- og personprofil.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes og forhandles i henhold til aftalen mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsesproces

Skole- og Dagtilbudschef Henrik Schou er ansvarlig for ansættelsesprocessen, og der ydes konsulentbistand af HR Chefkonsulent Ulla Kæmp Salling fra Odder Kommunes HR-team.

Ansøgning skal ske online ved upload af ansøgning med relevante bilag på Odder Kommunes hjemmeside senest den 3. marts 2024.

Du vil i forbindelse med ansøgningsprocessen blive bedt om at tilkendegive, hvilken af skolelederstillingerne du søger. Det vil i samme proces være muligt at angive interesse for flere af stillingerne.

Yderligere oplysninger

Da Skole- og dagtilbudschef Henrik Schou først tiltræder den 1. marts 2024 kan der for nærmere oplysninger om stillingerne rettes henvendelse til Direktør for Børn, Uddannelse og Kultur Susanne Hammer-Jakobsen på telefon 2052 9065 eller mail Susanne.Hammer-Jakobsen@odder.dk

Spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen kan rettes til HR Chefkonsulent Ulla Kæmp Salling på
 tlf. 2486 5517.

Send ansøgning