Ledige kommunale job

Elever til Grundforløb 2 SOSU med efterfølgende social- og sundhedsassistentuddannelse

Ansøgningsfrist: 26. februar 2024

Til den 1. maj 2024 søger Odder kommune elever til start på Grundforløb 2 SOSU med efterfølgende social- og sundhedsassistentuddannelse. Du skal søge optagelse på Grundforløb 2 SOSU Østjylland afdeling Århus via optagelse.dk.

Du får en uddannelsesaftale fra Grundforløb 2 start. Løn under Grundforløb 2 og Hovedforløbet, hvis du er 25 år eller ældre får du voksenelevløn. Du vil blive ansat som elev på en af vores 3 plejeboliger: Bronzealdervej og Stenslund Centret i Sundhed & Omsorg Odder eller Friplejehjemmet Skovbakkehjemmet.

Adgangskrav:

 • Være erklæret uddannelsesparat
 • Have opnået et karaktergennemsnit på mindst 2.0 i henholdsvis dansk og matematik ved 9. eller 10. klasseprøver, eller et tilsvarende resultat ved en tilsvarende prøve

Hvis du er 25 år eller ældre, så bliver dit uddannelsesforløb tilpasset din erfaring og dine kompetencer. Når du har søgt optagelse på SOSU Østjylland Århus via www.optagelse.dk kommer du til en samtale med en vejleder, hvor der bliver lavet en realkompetencevurdering (RKV), der afgør hvor langt dit uddannelsesforløb skal være.

Om uddannelsen

Du starter uddannelsen på Grundforløb 2 SOSU den 1. maj 2024 på SOSU Østjylland afdeling i Århus. Grundforløb 2 SOSU varer 20 uger, og da det er et teoretisk forløb, er du ikke i praktik på grundforløbet.

Efter bestået Grundforløb 2 fortsætter du hovedforløbet til social- og sundhedsassistent. Social- og sundhedsassistentuddannelsen veksler mellem teori og praktik. Alt teori undervisning foregår på SOSU Østjylland afdeling Århus. Hvis du vil vide mere om uddannelsen, kan du gå ind på www.sosuoj.dk

Forventninger til dig:

 • At du har et højt personligt og fagligt engagement
 • At du er motiveret og nysgerrig på faget og uddannelsen
 • At du kan tage ansvar for egen læring og udvikle dine personlige kompetencer
 • At du er positiv, udadvendt og ansvarsbevidst
 • At du arbejder med din faglige identitet
 • At du samarbejder respektfuldt med borgere, pårørende og kollegaer
 • At du har IT kompetencer på brugerniveau

Vi kan tilbyde dig:

 • Ansættelse fra start på Grundforløb 2 SOSU
 • Garanterer dig praktikplads på dit efterfølgende Hovedforløb
 • Tilbyde dig løn under hele dit uddannelsesforløb
 • En arbejdsplads, som hvert år uddanner flere elever
 • En uddannelseskoordinator, en daglig leder og en oplæringsvejleder i praktikken
 • En solid og alsidig uddannelse, med gode fremtidsmuligheder
 • At blive en del af et team med høj faglighed
 • Et miljø hvor eleverne prioriteres højt
 • Struktur på uddannelsen og klare aftaler om elevforløb
 • Giver dig mulighed for praktik i udlandet

Løn og ansættelsesvilkår

Du indgår en uddannelsesaftale med Odder kommune, med ansættelse på en af de plejeboliger i Odder kommune. Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Elevstillingen er på 37 timer pr. uge med varierende arbejdstider. Ansættelsesform i en tidsbegrænset periode.

Ansættelsen på Hovedforløbet betinges af bestået GF2.

Inden endelig ansættelse skal du fremvise straffeattest og evt. gældende opholds- og arbejdstilladelse.

Har du spørgsmål til elevstillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelseskonsulent Lisbeth Riis Jensen.

Ansøgningsfristen er den 26. februar 2024.

Ansættelsesdato den 1. maj 2024. Samtaler forventes afholdt i uge 11. Du vil modtage en invitation på mail, hvis vi ønsker at se dig til en samtale.

Får du et afslag på din ansøgning om elevstillingen, er Odder kommune forpligtet til at registrerer afslaget – herunder også dit cpr-rummer. Oplysningerne registreres på Praktikpladsen.dk og overføres til Datavarehuset i Styrelsen for It og Læring. Oplysningerne indsamles udelukkende til statistisk formål. De registrerede oplysninger er ikke synlige for dig eller offentligheden. I

Indsamlingen af disse data sker med hjemmel i §58 i Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser.

 

Kontaktperson

Lisbeth Riis Jensen

Uddannelseskonsulent

Lisbeth.jensen@odder.dk  mobil: 40280001

 

Arbejdsgiver

Odder kommune, Sundhed & Omsorg

Vitavej 67, 8300 Odder

Skolesamarbejde med

SOSU Østjylland – Århus afdeling

Hedeager 33, 8200 Århus N

Tlf. 87412626

Send ansøgning