Ledige kommunale job

Pædagog med specialpædagogisk viden til Børnehuset Vennelund

Ansøgningsfrist: 14. juni 2023

 

Børnehuset Vennelund Odder Kommune

Vi søger en pædagog til vores ressourcegruppe med viden om, og interesse for, specialpædagogik. Erfaring fra området vil være en fordel, men ikke et krav.

Stillingen er på 35 timer om ugen med tiltrædelse 1.8 2023.

​Børnehuset Vennelund består af tre afdelinger, Gaia, Troldhøj og Vita. Vi er normeret til 255 børn og er ca. 55 ansatte. I ressourcegrupperne er der 16 børn. Børnene er fordelt på to grupper.

Ressourcegruppen er en del af Vita, hvor der også er to børnehavegrupper og to vuggestue-grupper.

Du skal sammen med dine kollegaer varetage det specialpædagogiske arbejde omkring det enkelte barn og børnegruppen. Vores pædagogiske fundament er ICDP, som danner grundlag for vores pædagogiske arbejde.
Vi arbejder med forudsigelighed og har en struktureret hverdag, hvor der tages hensyn til det enkelte barns muligheder og behov. Billedkommunikation og sansemotorik er nogle af hjørnestenene i det daglige arbejde.

I børnegruppen er børnenes udfordringer meget forskellige. Børnenes udfordringer ligger bl.a. inden for generel udviklingsforstyrrelse, sjældne kromosomfejl, hjerneskade, ADHD og autisme-spektrumforstyrrelse.

Børnegruppens sammensætning stiller krav til både din faglige viden og din personlige robusthed, du skal være i stand til at arbejde struktureret og være omstillingsparat. 

Vi har stort fokus på trivsel, barnets sproglige udvikling og den sansemotoriske betydning for barnets trivsel og udvikling. Vi finder det vigtigt at være meget ude, det være sig på legepladsen eller på ture i nærmiljøet.

Vi ser en stor værdi i at samarbejde på tværs af grupperne/afdelingerne og tage fælles ansvar for børnene.

Vi er optaget af at skabe mangfoldige læringsmiljøer og inddragelse af børneperspektivet.

Vi har et fagligt professionelt miljø, hvor udvikling sker gennem en ærlig og tillidsfuld dialog. Der er plads til mangfoldighed, og vi er engagerede i hinanden både fagligt og personligt.
Vi har et godt og tillidsfuldt forældresamarbejde med engagerede forældre.   

Som vores nye kollega kan du forvente at: 

 • Du fra ledelsen og dine kollegaer bliver mødt med tillid og respekt.
 • Du bliver en del af en personalegruppe, hvor engagement, ansvarlighed, og høj faglighed præger samarbejdet – det hele krydret med humor og godt humør.
 • Møde dygtige kollegaer med specialpædagogisk viden og erfaring, som de gerne deler ud af, og som samtidig er åben overfor nye metoder, idéer og initiativer.
 • Du får indflydelse på tilrettelæggelse og udvikling af det pædagogiske arbejde i Vennelund.
 • At du får mulighed og plads til at afprøve nye idéer – vores motto er ”Hvis det ikke virker laver vi det om”
 • Du bliver en del af et fællesskab, hvor vi værdsætter mod, engagement og respekt.
 • Vi hjælper hinanden og tager fælles ansvar for opgaveløsningen. 
 • Der er gode muligheder for kompetenceudvikling. 

Vi ønsker en kollega der: 

 • Har indgående teoretisk viden om, og specialpædagogisk erfaring i arbejdet med børn med særlige behov.
 • Har en tydelig professionel profil, som kommer til udtryk i høj faglighed og afklaring i den pædagogiske praksis.
 • Gerne har en viden om neuropædagogik og Nussa.
 • Har erfaring med Boardmaker, Teacch og DPU
 • Er kommunikativ stærk både i skrift og tale.
 • Kan skabe et inkluderende børnefællesskab, med udgangspunkt i det enkelte barns udvikling og behov.
 • Kan varetage rollen som kontaktpædagog.
 • Har erfaring med og kan se værdien i det tværfaglige samarbejde.
 • Er tillidsvækkende, empatisk og god til at skabe relationer til både børn og voksne.
 • Har en positiv, anerkendende og imødekommende tilgang til livet og samværet med andre mennesker. 
 • Er i stand til at udvise engagement, nærvær, ansvarlighed og overblik i en travl hverdag.
 • Er i stand til at begejstres over små fremskridt og succeser hos børnene.
 • Er god sparringspartner for kollegaer og ledelsen.  
 • Gerne har erfaring med ICDP, da det danner grundlag for vores pædagogiske praksis. 
 • I arbejdstilrettelæggelse, planlægning og samarbejde er i stand til at udvise fleksibilitet og imødekommenhed. 
 • Kan indgå i et tæt samarbejde med forældre, kollegaer og andre faggrupper.  

Ansættelse i flg. overenskomst. Løn efter aftalen om Ny Løn med løntrin 26 som grundløn. 

For yderligere oplysninger henvendelse til pædagogisk leder Pernille Lundegaard 21798204, eller strategisk leder Annette Dam Andersen tlf. 20902022.

Du kan læse mere om os på vores hjemmeside vennelund.aula.dk 

Vi skal have din ansøgning senest den 14.6 2023 kl. 12.00

Der afholdes samtaler den 22.6 2023 fra kl. 12.30

Det er Odder Kommunes politik, at indhente børne- og straffeattest ved alle ansættelser. 

Send ansøgning