Ledige kommunale job

1 Talehørekonsulent ved Børne- og Familiecentrets PPR-afdeling

Ansøgningsfrist: 12. juni 2023

Ved Børne- og Familiecentrets PPR-afdeling i Odder Kommune er

der en stilling på 34 timer som Talehørekonsulent i PPR-funktionen

ledig til besættelse d. 1. august 2023.

 

Børne- og Familiecentret er en tværfaglig sammensat institution i kommunen,

som er etableret med henblik på at styrke tidlig indsats og tværfagligt

samarbejde. I centret indgår sundhedsplejen, psykologer, talehørekonsulenter,

læringskonsulenter, fysioterapeut, socialrådgivere, familieterapeuter

og familiebehandlere.

 

I PPR er der 5 tale-hørekonsulenter og 7 psykologer samt 3 læringskonsulenter

der sammen med det øvrige Børne- og Familiecenter skal

være med til at udvikle og understøtte inklusionsmiljøer, herunder også

mellemformer, i dagtilbud og på skoler.

Talehørekonsulenterne i PPR laver udredninger af børn og unge, og

vejleder i den forbindelse de voksne omkring barnet. Men der arbejdes

ligeledes målrettet på at implementere mere forebyggende indsatser i

PPR i form af aktionslæringsforløb, der er til gavn for hele børnegruppen.

Det betyder, at PPR via praksisnære kompetenceforløb, konsultative

forløb, korte kurser, uddannelsesforløb og supervision arbejder på

at opkvalificere medarbejderne i dagtilbud og på skoleområdet.

 

Vi kan tilbyde dig

• En arbejdsplads hvor fagligt engagement og det sociale fællesskab

  vægtes højt og hvor der er højt til loftet og plads til humor i

  dagligdagen

• En arbejdsplads som prioriterer udvikling af den logopædiske viden,

  intervention og selvforståelse og hvor der arbejdes inden

  for alle områder af logopædien

• En arbejdsplads der vægter tværprofessionelt samarbejde og

  fokus på inkluderende læringsfællesskaber, praksisnære kompetenceudviklingsforløb

  og kurser med henblik på at opkvalificere medarbejderne i dagtilbud og på skoleområdet

• Et arbejde med faglige udfordringer

• Kollegial sparring

 

Dine opgaver vil være følgende

• Yde logopædisk bistand i PPR regi (0-18 år)

• Give rådgivning og vejledning til forældre og tværfaglige samarbejdspartnere

  samt tilrettelægge og udføre direkte interventioner

• Skrive journalnotater og rapporter

• Understøtte den løbende udvikling af skoler og dagtilbud

 

Vi søger en kollega som

• Er uddannet audiologopæd/logopæd

• Har et positivt og understøttende syn på børn og familiers kompetencer,

  ressourcer og udviklingsmuligheder

• Har erfaring med at arbejde tværfagligt/professionelt

• Trives i et selvstyrende team

• Er opsøgende i forhold til ny viden

 

Yderligere oplysninger om Børne- og Familiecentret kan findes på vores

hjemmeside www.bfc.odder.dk

 

Ansættelse finder sted i henhold til gældende overenskomst. Odder

Kommunes politik er at indhente straffeattest ved ansættelser inden for

børne- og ungeområdet.

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 3084 3432 hos afdelingsleder

i PPR Rikke Ebert.

Ansøgningsfrist er den 12/6 2023 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes

at finde sted den 22/6 2023.

Send ansøgning