Ledige kommunale job

Psykologstilling ved Børne- og Familie-centrets PPR-afdeling

Ansøgningsfrist: 12. juni 2023

Ved Børne- og Familiecentrets PPR-afdeling i Odder Kommune er der en fast stilling på 30 timer som psykolog i PPR-funktionen ledig til besættelse d. 1. august 2023. Der vil muligvis også være en 2½ årig stilling på 30 timer, ligeledes til besættelse d. 1. august 2023.

Børne- og Familiecentret er en tværfaglig sammensat institution i kommunen, som er etableret med henblik på at styrke tidlig indsats og tværfagligt samarbejde. I centret indgår sundhedsplejen, psykologer, talehørekonsulenter, læringskonsulenter, fysioterapeut, socialrådgivere, familieterapeuter og familiebehandlere.

I PPR er der ansat 5 tale-hørekonsulenter og 7 psykologer samt 3 læringskonsulenter, der sammen med det øvrige Børne- og Familiecenter skal være med til at udvikle og understøtte inklusionsmiljøer, herunder også mellemformer, i dagtilbud og på skoler.

Psykologerne i PPR laver udredninger af børn og unge, og vejleder i den forbindelse de voksne omkring barnet. Men der arbejdes ligeledes målrettet på at implementere mere forebyggende indsatser i PPR i form af aktionslæringsforløb, der er til gavn for hele børnegruppen. Det betyder, at PPR via praksisnære kompetenceforløb, konsultative forløb, korte kurser, uddannelsesforløb og supervision arbejder på at opkvalificere medarbejderne i dagtilbud og i folkeskolen. PPR har ligeledes korte behandlingsforløb til børn/unge, der har let til moderat angst og depression. Behandlingsforløbet foregår i et tæt samarbejde med forældrene og barnets skole eller dagtilbud. 

Vi kan tilbyde dig
 

 • En arbejdsplads hvor fagligt engagement og det sociale fællesskab vægtes højt, og hvor der er højt til loftet og plads til humor i dagligdagen
 • En arbejdsplads der vægter tværprofessionelt samarbejde og fokus på inkluderende læringsfællesskaber, praksisnære kompetenceudviklingsforløb og kurser med henblik på at opkvalificere medarbejderne i dagtilbud og på skoleområdet
 • Et arbejde med faglige udfordringer og udviklingsmuligheder
 • Intern supervision

Dine opgaver vil være følgende

 • Yde psykologisk bistand i PPR regi (0-18 år)
 • Lave udredninger samt give rådgivning og vejledning til forældre og tværfaglige samarbejdspartnere
 • Skrive journalnotater og rapporter
 • Understøtte den løbende udvikling af skoler og dagtilbud

Vi søger en kollega som

 • Er uddannet cand.psych. eller cand.pæd.psych
 • Har et positivt og understøttende syn på børn og familiers kompetencer, ressourcer og udviklingsmuligheder
 • Har erfaring med udredningsarbejde samt forebyggende indsatser og konsultative forløb
 • Har erfaring med at arbejde tværfagligt
 • Trives i et selvstyrende team
 • Er engageret og opsøgende i forhold til ny viden

Yderligere oplysninger om Børne- og Familiecentret kan findes på vores hjemmeside www.bfc.odder.dk

Ansættelse finder sted i henhold til gældende overenskomst. Odder Kommunes politik er at indhente straffeattest ved ansættelser inden for børne- og ungeområdet.

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 30 84 34 32 hos afdelingsleder i PPR Rikke Ebert.

Ansøgningsfrist er den 12/6 2023 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 19/6 2023.

Send ansøgning