Ledige kommunale job

Erfaren rådgiver med særligt talent for at arbejde med unge mennesker mellem 15 – 18 år efter Serviceloven søges til Ungeenheden i Odder Kommune

Ansøgningsfrist: 07. juni 2023

Vores dygtige kollega gennem mange år har valgt at gå på pension, så du har nu muligheden for at blive en del af vores dynamiske og engagerede Ungeenhed i Odder Kommune.

Vi søger en kollega der finder det interessant at samarbejde med unge mennesker og deres forældre/netværk. Vi søger også en kollega der ønsker at udfolde socialt arbejde inden for rammen af Servicelovens kap. 11. Dine primære opgaver vil bestå af råd – og vejledningsopgaver, sager med forebyggende foranstaltninger samt anbringelsessager.

Vi kan tilbyde dig

 • Høj faglighed
 • Dygtige og engagerede kollegaer
 • En stærk tværfaglig samarbejdsflade
 • Humoristisk omgangstone
 • Ærlighed, respekt og ansvarlighed
 • Et spændende og udfordrende job
 • Stort fokus på et godt og givende arbejdsmiljø
 • Supervision ved ekstern supervisor
 • Uddannelses forløb i BIT metoden v. Anne Brorson
 • ”Mentor” ordning ved opstart i afdelingen

Faglige krav og kompetencer

Du kender det garanteret allerede fra tidligere stillinger og måske også fra det job du sidder i nu. Derfor ved du, at du kommer til at arbejde med unge og deres familier, som oplever at have store og alvorlige problemer. Du ved også, at det er en faglig tilfredsstillelse når du finder den rette løsning, der hjælper den unge og familien godt på vej.

Vi har brug for en kollega der både fagligt og personligt kan sige ”ja” til enten alle eller største delen af følgende punkter:

 • Er uddannet socialrådgiver/formidler med erfaring inden for serviceloven kap 11
 • Evner at varetage myndighedsopgaven med fokus på den inddragende proces i forhold til familien, netværket og samarbejdspartnere
 • Kan og vil facilitere netværksmøder
 • Ønsker en arbejdsplads der til tider kan være uforudsigelig og omskiftelig
 • Vil bidrage til afdelingens tværfaglige udvikling og trivsel
 • Har erfaring med ICS og DUBU (hvis ikke vil du blive oplært)
 • Er struktureret i forhold til administrative opgaver
 • Kan arbejde selvstændigt og i teams

Hvem er vi – Ungeenheden(KUI):

Vi består af 17 medarbejdere og 1 afdelingsleder. Vi samarbejder med unge i alderen 15 – 29 år og deres forældre/netværk. Vi består af 4 forskellige fagteam: Uddannelsesvejledningen, Servicelov 15- 18 år, Servicelov 18 – 29 år og Lov om Aktiv beskæftigelse. Du vil komme til at samarbejde med dine kollegaer fra de forskellige fagområder – kollegaer der ligesom dig, finder det meningsgivende at understøtte de unge i deres vej til uddannelse og beskæftigelse.

Udover dit monofaglige team, bliver du også en del af mindre tværfaglige teams, hvor vi arbejder tæt sammen omkring vores unge. Dernæst er der en forventning til, at du helt naturligt ser fordelene ved at indgå i samarbejde med skoler, Børne og Familiecenteret og andre eksterne samarbejdspartnere der er med til at styrke den unges vej til uddannelse og beskæftigelse.

Du vil opleve at komme til en afdeling, hvor der er en mangfoldighed af opgaver og der er travlt, og derfor gør vi alt hvad vi kan for, at det er sjovt og spændende at gå på arbejde hver dag.

Praktiske detaljer

Der er tale om en fast stilling på 37 timer. Stillingen er til besættelse den 1. august 2023 eller efter aftale. Du får løn efter gældende overenskomst.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte socialrådgiver Tina B. Hedegaard, tlf.nr.: 2922 2768 eller socialformidler Rikke Liboriussen 3084 3472 eller afdelingsleder Mette M. Johannesen på tlf.nr.: 2459 2516

Vi glæder os til at se din ansøgning. Den skal sammen med CV senest sendes til os onsdag den 7. juni 2023 kl. 12.00.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler tirsdag den 13. juni 2023.

Send ansøgning