Ledige kommunale job

Natur og vandløb

Ansøgningsfrist: 16. april 2023

Teknik og Miljø søger 2 nye kollegaer til at varetage opgaver med natur og vandløb – med ansættelse 1. maj 2023.

Vi søger 2 nye kollegaer til Team Miljø der skal arbejde med områderne Natur og Vandløb. Vi har gang i mange spændende opgaver og I skal sammen med os skal være med til at skabe en bæredygtig udvikling af Odder Kommune - og rammerne for, at her kan vi leve det gode liv.

Miljøteamet

Du bliver en del i et team på i alt 7 personer, der arbejder med mange forskelligartede opgaver inden for natur og miljøområdet f.eks. klima, drikkevandsforsyning, virksomheds- og landbrugstilsyn, naturbeskyttelse, biodiversitet og meget mere.

Team Miljø er et af 5 teams i Teknik & Miljø, og vi har et tæt samarbejde med de øvrige teams i afdelingen, med det politiske niveau og med det omgivende samfund. Vi har et uformelt og godt arbejdsmiljø, hvor vi både kan knokle, diskutere og grine sammen.

Vi søger to kollegaer med gode sociale kompetencer og en relevant faglig uddannelse. Det kan være du er helt ny, men du må gerne komme med erfaring i myndighedsbehandling og projektledelse.

Stilling 1: Vandløb,spildevand og klimatilpasning

Du har erfaring med opgaver inden for tilsyn og håndhævelse efter vandløbs- og miljøbeskyttelsesloven og har:

 • Uddannelse som biolog, ingeniør eller lign.
 • Godt kendskab til vandløbs- og spildevandområdet
 • Erfaring med offentlig administration eller rådgivning, driftsopgaver indenfor (natur), vandløb og evt. andre relevante områder, screeninger mv. i forhold til oversvømmelse og klimatilpasning
 • Gerne erfaring med projekter, måske fra arbejde med vandområdeplaner eller klimatilpasning.
 • Du vil komme til at løse opgaver med sagsbehandling inden for vandløb, spildevand og klimatilpasning. Det er derfor vigtigt, at du har flair for og lyst til at arbejde med lovgivningen omkring natur- og/eller miljøbeskyttelse og screeninger i forbindelse med klimatilpasning.

Stilling 2: Natur og biodiversitet

Du har erfaring med opgaver inden for natur området og har:

 • Uddannelse som biolog, jordbrugs- eller miljøteknolog eller lignende.
 • Erfaring med offentlig administration eller rådgivning, driftsopgaver inden for natur, vandløb og evt. andre relevante områder.
 • Erfaring med sagsbehandling efter naturbeskyttelsesloven herunder §3-sager, håndhævelsessager, fredningssager, offentlighedens adgang til naturen
 • Erfaring med konsekvensvurdering ift. Natura 2000 og Bilag IV arter
 • Erfaring i projektledelse.

For begge stillinger gælder, at du:

 • Kan planlægge og holde styr på mange opgaver.
 • Kan kommunikere klart og forståeligt  til alle i skrift og tale.
 • Har gode sociale kompetencer og samarbejdsevner - kan arbejde både selvstændigt og på tværs af organisationen.
 • Er beslutsom, robust og kan trives i et travlt og til tider hektisk miljø.
 • Kendskab til GIS – og gerne Q-GIS og SCALGO
 • Har et positivt udgangspunkt og tilgang til opgaveløsningen.
 • Er klar til at skrive både sagsfremstillinger til politisk behandling og opdatere hjemmeside.

Herudover forudsættes det, at du efter behov deltager i løsning af teamets øvrige opgaver og i opgaver og projekter på tværs af hele organisationen.

Vi tilbyder:

 • Et varieret og udfordrende job
 • Frihed under ansvar
 • Flextid
 • Et godt arbejdsklima
 • En uformel omgangstone
 • Engagerede kollegaer
 • Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og kvalifikationer, herunder pensionsordning. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt med flextid.

Kontaktpersoner

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Teamleder Lene Andersen på tlf. 3084 3498

Du kan læse mere om Odder Kommune på Odder.dk

Ansøgningsfrist

Ansøgningen skal være os i hænde senest  16. april 2023. Samtaler forventes afholdt i uge 16.

Send ansøgning