Ledige kommunale job

Bo & Beskæftigelse søger 2 medarbejdere til Krogen.

Ansøgningsfrist: 11. april 2023

Krogen har omlagt nogle timer og derfor har du, som er uddannet indefor det sociale og/eller sundhedsfaglige, nu mulighed for at søge et job på Krogen.

Bo & Beskæftigelse er Odder Kommunes samlede tilbud til borgere med psykiske handicaps, og omfatter som helhed fem bo-enheder, et aktivitetscenter og en café.

Vores borgere har brug for tryghed og rummelige medarbejdere hele døgnet. Du har nu mulighed for, at komme med på holdet i en organisation, hvor vores visioner er, at understøtte det gode liv med fokus på vores værdier: et godt sted at bo, gæste og arbejde, og holder fokus på kerneopgaven: ”Vi understøtter borgeren i at mestre eget liv, og i at deltage som aktiv medborger i fællesskabet”.

Krogen yder botilbud efter almenboliglovens § 105, og socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85. Den primære målgruppe er udviklingshæmmede borgere over 18 år. Alle Krogens borgere er mobile, går selv til og fra arbejde, rundt i byen og besøger familie, venner og kollegaer. Vi har et godt samarbejde med byens læger, sundhedsvæsnet og enkelte borgere er tilknyttet psykiatrien. Vi guider borgerne til at mestre eget liv med mindst mulig indgriben.  

Borgergruppen har boet sammen i mange år og har et godt sammenhold. Hver borger har egen lejlighed, men deler fælles stue, køkken samt dejligt udeareal. 

Nuværende kollegagruppe spænder bredt både fagligt og personligt. Vi løfter opgaverne i flok og der er højt til loftet i personalegruppen. Vi afholder pædagogiskdag halvårlig samt personale- og teammøder hver anden uge. Vi arbejder som udgangspunkt hver 3. weekend efter et fast rul. Derudover har hver kollega medindflydelse på arbejdsplanen. 

Vi forventer at du:

  • Tryghedsskabende
  • Ansvarsbevidst
  • Gerne erfaring fra målgruppen
  • Gerne erfaring med Nexus og dokumentation i helhed

Vi tilbyder en arbejdsplads:

  • hvor fleksibilitet, kreativitet og omstillingsparathed er indgangen til en levende og resultatorienteret arbejdsplads
  • hvor vi alle bidrager til at skabe et godt arbejdsmiljø – og et godt sted at bo
  • hvor vi arbejder i et gensidigt anerkendende og fagligt fællesskab
  • hvor vi har et skarpt blik for, hvordan vi tager medansvar for tryghed og stabilitet i hverdagen for såvel borgere som kollegeer
  • der er fyldt med energi og godt humør når du møder på arbejde
  • 3 måneders onbording plan med mentorordning og 4 følvagter.

Ansøgningsfrist 11/4.

Samtalen forventes afholdt d. 18/4-2023 formiddag.

Tiltrædelse 1/6 - 2023 eller snarest derefter.

Send ansøgning