Ledige kommunale job

Pædagog til dejlig vuggestue, Havrehuset

Ansøgningsfrist: 05. december 2022

Pædagog til vuggestuen Havrehuset i Ørting, en del af Hou Børnehus, 32 timer pr uge

Vi får flere og flere børn – derfor søger Vuggestuen Havrehuset, Ørting – Hou Børnehus en pædagog på 32 timer/uge

Hou Børnehus søger med tiltrædelse 01.02.2023 eller snarest derefter en faglig engageret og dygtig pædagog. Hou Børnehus er en integreret 0-6 års institution. Stillingen er på ?? timer om ugen og er i vores vuggestue afdeling, som fysisk er placeret i Ørting - du skal dog have interesse i at arbejde for hele 0 – 6 års området.
En ny institution i Hou er på tegnebrættet, og vil ifølge planen stå færdig i 2025. Derefter vil vores vuggestue afd. og børnehave afd. igen blive samlet i Hou.

Om landsbyordningerne:

I Odder kommune er skole- og dagtilbudsområdet i oplandet organiseret i fire landsbyordninger i Hundslund, Hou, Gylling og Saksild med fælles ledelse. Det er landsbyer med hver deres særkende, historie og kultur. Landsbyordnings-modellen er unik i forhold til at sikre en rød tråd igennem hele børnelivet fra 0 til 13 år. Naturskønne omgivelser og gode fysiske rammer skaber et godt udgangspunkt for optimale vilkår for læring og udvikling. Forældreopbakningen til landsbyordningerne er stor, og den fælles ledelse samt den fælles bestyrelse sikrer samarbejde, sammenhæng og udvikling.

Om Hous landsbyordning:

Landsbyordningen i Hou består af Børnehuset med ca. 70 børn i alderen 0–6 år, hvortil vi er ca. 13 pædagoger og medhjælpere ansat – samt skolen, som har ca. 120 elever fra 0. – 6. klasse og en SFO med ca. 60 børn. Vi glæder os til at inddrage dig i arbejdet med børnene og i vores fællesskab. Vi bor smukt, ½ times kørsel syd for Århus, 20 minutters kørsel nord for Horsens og 10 minutters kørsel øst for Odder midt i kommunens dejligste natur.

Om Hou Børnehus:

Vi har pr. 1.11.22, 18 vuggestuebørn - stigende til 21 børn i februar 2023, som har deres eget Børnehus i Ørting – samt ca. 50 børnehavebørn i Hou. Vi er i tæt dialog og samarbejde på tværs af aldersgrupperne og tager alle fælles ansvar for børnene. I vuggestueafdelingen i Ørting er der i forvejen ansat 3 pædagoger og 1 pædagogmedhjælper.

I Hou Børnehus danner ICDP grundlaget for vores pædagogiske arbejde. Anerkendelse, udvikling og fællesskab er nøgleord i vores værdier. Vi er optaget af at arbejde i og med relationer, af at skabe gode vilkår for barn-voksen relationer og af relationer børnene imellem. Dette bringer vi med os i arbejdet med den nye styrkede pædagogiske læreplan.

Vi er optaget af den upåagtede faglighed og inddragelse af børneperspektivet. Vores hverdag er organiseret i en genkendelig struktur med plads til både planlagte og spontane pædagogiske aktiviteter. Vi prioriterer en hverdag med plads til masser af leg, leg med udgangspunkt i barnets og/eller den voksnes initiativer.

Vi har fokus på styrkelse af den tidlige sprogstimulering, gode overgange og samt dannelse.

Vi prioriterer høj faglighed, tværfagligt fællesskab, fleksibilitet og søger at løse vanskeligheder i den rækkefølge, de opstår – helst i øjenhøjde og med blik for relationen.

Vi har et godt og tillidsfuldt forældresamarbejde med engagerede forældre.

Om dig:

Vi søger en robust medarbejder, der med engagement, høj faglighed, relationskompetencer og gode evner for at udvise nærvær og omsorg, vil indgå i vores fællesskab i Hou Børnehus. Som vores kommende kollega lægger vi vægt på at du:

 • Er fagligt optaget af og engageret i arbejdet med børn i alderen 0 – 6 år, og at det kommer til udtryk i din faglighed i den daglige pædagogiske praksis.
 • Har en positiv indstilling, er imødekommende over for børn, forældre og kolleger og er anerkendende og empatisk i dit samspil med andre.
 • Har kendskab til ICDP, hvilket vil være en fordel, men ikke et krav.
 • Kan rumme en travl og ofte uforudsigelig hverdag, hvor du tager ansvar, er fleksibel og udviser både overblik og nærvær.
 • Har interesse for at følge barnets spor – tør springe ud i det ukendte – men også være med i en struktureret hverdag.
 • Har gode samarbejdsevner og kan indgå i et gensidigt samarbejde med forældre, kollegaer og andre faggrupper.
   

Vi kan tilbyde:

 • En integreret 0 – 6 års institution med ca. 70 børn fordelt på to børnehuse i et aktivt og naturskønt lokalområde.
 • At du bliver tilknyttet en fast børnegruppe med dejlige børn og en engageret forældregruppe, som vi er i tæt samarbejde med.
 • Deltagelse i planlægning og udvikling af Børnehusets pædagogiske praksis og mulighed for at sætte dit præg herpå.
 • En velfungerende personalegruppe, hvor vi hjælper, støtter, inspirerer hinanden og tager fælles ansvar for at løse opgaverne i arbejdet.

For yderligere information kan du kontakte: Maibritt Schiøler, mobil 2090 233, mail.: maibritt.schioeler@odder.dk eller Lars jensen, Mobil 2331 1416, mail: lars.jensen@odder.dk

Ansøgningsfrist mandag d. 5/12, kl.8.00. Der afholdes løbende samtaler, dog senest i uge 50.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem KL og BUPL / FOA. Det er Odder kommunes politik at indhente straffe- og børneattest ved alle ansættelser.

Ansøgning med bilag sendes elektronisk via linket ”Ansøg”

 

Send ansøgning