Ledige kommunale job

Pædagog til Krible Krable Huset

Ansøgningsfrist: 01. november 2022

Krible Krable huset søger en pædagoger på ca. 30 -37 timer til børnehaven.  

Krible Krable Huset er en kommunal daginstitution normeret til 86 børn i alderen 3-6 år og 20 børn i alderen 0-3 år. Derud over har vi en afdeling i skoven på 20 børn 3-6 år. Vi er fysisk placeret sammen med Skovbakkeskolen i sydelige ende af Odder by.

Krible Krable huset er optaget af 0-6 års pædagogik og ønsker at skabe rammer for et hverdagsliv, præget af leg, fællesskaber og det gode børneLIV.  Vi har forældrebetalt kostordning, som vi prioriterer højt som daglig pædagogisk aktivitet. Vi har stor fokus på natur og udeliv, og har friluftsrådets grønne flag, som tegn på at vi arbejder målrettet med natur, miljø og udeliv. Vi benytter SMTTE-model og kompetencehjul som redskaber i vores pædagogiske arbejde, og arbejder relations- og ressourceorienteret med udgangspunkt i ICDP.

Vi kan tilbyde.

 • En velfungerende, aktiv og nysgerrige børnegruppe.
 • En fleksibel personalegruppe der har det godt med hinanden, er kompetent, og meget gerne udfordrer sig selv ved at gå nye veje.
 • En engageret og meget deltagende forældregruppe.
 • Gode fysiske indendørs rammer.
 • Fantastisk legeplads er rummer mange muligheder.
 • En institution med en uformel tone, hvor trivsel og det psykiske arbejdsmiljø prioriteres meget højt.

 

Vi søger 1 pædagog der.

 • Er faglig velfunderet, og kan arbejde anerkendende ud fra principperne bag ICDP (Som ny pædagog i Odder får du ICDP uddannelsen)
 • Er nysgerrig, og gerne vil udfordrer sig selv med kendte og nye tiltag.
 • Kan fordybe sig i aktiviteter med børn og bevarer overblikket i kaotiske situationer.
 • Har lyst og kompetencer til at indgå i et stærkt fagligt fællesskab med fokus på leg og læring i hverdagsrutiner.
 • Er fleksibel både i sin måde at arbejde med børnene på og i forhold til institutionens struktur (arbejdsopgaver, gruppesammensætning, mødetider mm.)
 • Vil arbejde konstruktivt på at bevare det gode psykiske arbejdsmiljø gennem åbenhed omkring sig selv og interesse for kollegaerne.
 • Har lyst til at prioritere natur og udeliv højt, også selvom det regner, og er lidt koldt.
 • Kan se ideen, og har lysten til at inddrage børnene i arbejdet med den daglige kostordning.

 

Hvis ovenstående har fanget din interesse, er du velkommen til at besøge børnehaven.

Kontakt institutionsleder Henriette S. Carlsen for at aftale tid på tlf. 52 37 34 58. Yderligere oplysninger kan ses på institutionens hjemmeside:  https://kriblekrablehuset.aula.dk/ 

Ansøgningsfristen er løbende. Vi indkalder løbende til samtale.

 

Send ansøgning