Ledige kommunale job

Rengøringsassistent / omsorgsmedhjælper på 30 timer søges til Hjørnet gr. 1-2 i Bo & Beskæftigelse

Ansøgningsfrist: 15. august 2022

Bo & Beskæftigelse søger rengøringsassistent / omsorgsmedhjælper til Hjørnet

Rengøringsassistent / omsorgsmedhjælper på 30 timer søges til Hjørnet gr. 1-2 i Bo & Beskæftigelse

Stillingen ønskes besat pr. 1.9.2022 eller snarest muligt derefter.

Bo & Beskæftigelse er Odder kommunes samlede tilbud til borgere med varige fysiske og / eller psykiske funktionsnedsættelser og omfatter som helhed 5 bo-enheder, et Aktivitetscenter og en Cafe.

Visionen for Bo & Beskæftigelse er, at understøtte det gode liv med fokus på værdierne: et godt sted at bo, gæste og arbejde, samt holde fokus på kerneopgaven: at understøtte borgeren i at mestre eget liv, og i at deltage som aktiv medborger i fællesskabet.

Om stillingen:

Arbejdstiden er i dagtimerne på alle hverdage fra kl. 7- 13 fordelt således på følgende opgaver:

 • Kl. 7-9 skal du sammen med 3 kollegaer hjælpe 13 beboere fra gr. 1-2 op og gøre dem klar til at skulle på vores Aktivitetscenter. De har alle behov for megen hjælp og individuel støtte til både hygiejne og spisning. 
 • Kl. 9-13 vil opgaverne bestå af rengøring i de 13 lejligheder og de 2 fælles køkkener samt oprydning og rengøring i vores maddepot. Der vil ligeledes være forskellige praktiske opgaver som vask af beboernes tøj, vande blomster, rydde op i køleskabe mm.
 • Der vil være opgaver med at bestille rengøringsartikler og diverse andre artikler til dagligt brug i huset.

Der foreligger en rengøringsplan og vi vil sammen med dig lave en ugeplan for opgaverne. Da der både er beboere og personale i huset, vil du ikke være alene.

Du:

 • er rengøringsassistent, sosu-hjælper eller har erfaring med rengøring
 • har en positiv og omsorgsfuld tilgang til borgerne og som kan motivere og guide den enkelte
 • trives med udfordringer
 • kan bevare overblik og ro i en omskiftelig hverdag
 • er god til at tage initiativ og arbejde selvstændigt

Du tilbydes:

 • et afvekslende arbejde med mange forskellige opgaver.
 • et arbejde hvor 2 dage sjældent er ens
 • 2 kollegaer der ligeledes gør rent 

Du er meget velkommen til at ringe for yderligere oplysninger til Karin Dyhr Damgaard på tlf. nr.29 48 56 99 eller til afdelingsleder Jakob Bo Lindequist på tlf. nr. 23 62 05 61.

Du er også meget velkommen til at ringe til personalet på Hjørnet på 87 80 06 29 og aftale en tid, hvor du evt. kan besøge stedet.

Ansøgningsfrist mandag den 15. august.2022 kl. 12:00 og ansøgningen skal sendes elektronisk.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 24.august 2022.

Send ansøgning