Ledige kommunale job

Kvalificeret pædagog/ medarbejder søges

Ansøgningsfrist: 15. august 2022

Pædagog eller medarbejder med anden socialfaglig baggrund eller lign. på fuld tid søges med ansættelse snarest muligt eller pr. 01.10.2022 til Hjørnet, Bo & Beskæftigelse

Kan du lide at arbejde med voksne med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne? Vil du gerne være en del af et døgntilbud med en høj faglig kvalitet? Har du lyst til at bruge dine pædagogiske kompetencer til at sikre borgernes trivsel? Hvis ja, så er du måske vores nye kollega!:

Hjørnet gr. 1-2 søger en pædagog eller medarbejder med socialfaglig baggrund.

Bo & Beskæftigelse er Odder kommunes samlede tilbud til borgere med varige fysiske og / eller psykiske funktionsnedsættelser og omfatter som helhed 5 bo-enheder, et Aktivitetscenter og en Cafe.

Visionen for Bo & Beskæftigelse er at understøtte ”Det gode liv” med fokus på værdierne: et godt sted at bo, gæste og arbejde, samt holde fokus på kerneopgaven: at understøtte borgeren i at mestre eget liv, og i at deltage som aktiv medborger i fællesskabet.

Om Hjørnet Gr. 1-2:

Hjørnet er et botilbud efter almenboligloven §105, hvor vi yder socialpædagogisk støtte efter servicelovens §85.

Der bor 13 fantastiske og sjove voksne mennesker med individuelle udviklingshandicap og forskelligt funktionsniveau, hvor nogle er kørestolsbrugere og de fleste har behov for omfattende hjælp og individuel støtte til madlavning, spisning, hygiejne, samvær med hinanden og til ledsagelse ud af huset.

Beboerne ligger i aldersgruppen 21-83 år. Fælles for dem alle er, at de skal opleve et godt og indholdsrigt liv på Hjørnet, at de har brug for struktur og genkendelighed i hverdagen, og hjælp til at leve et aktivt og udviklende liv. Når det er muligt, vægter vi at deltage i festivaller, lave ferieture, tage på udflugter i weekenden, lave aktiviteter på Hjørnet såsom film og kreagruppe, og skabe stemninger gennem madlavning med mere. De fleste af beboerne er på vores aktivitetscenter i dagtimerne.

Borgernes forskellige funktionsniveauer giver unikke udviklings- og læringsmuligheder for dig som ansat og rig mulighed for implementering af ny pædagogisk praksis.

Om jobbet:

Dig:

 • Du er uddannet pædagog eller har anden socialfaglig baggrund, og har lyst til at arbejde med borgere, som har særlige behov
 • Du kan bevare overblik og ro, er god til at tage initiativ og arbejde selvstændigt og som kan handle i det udfordrende rum som 13 meget forskellige borgere giver
 • Du kan motivere, guide og skabe mening i forhold til den enkelte borgers ønsker og behov
 • Du er fysisk og psykisk robust
 • Du kan arbejde målrettet med borgernes individuelle handleplaner med udgangspunkt i neuroscreeninger, der fokuserer på ressourcer og vedligeholdelse af erhvervede færdigheder og personlig udvikling
 • Du kan omsætte de pædagogiske værktøjer, du får ved sparring og supervision til pædagogisk praksis
 • Du kan deltage aktivt i samarbejdet med de pårørende og frivillige
 • Du er imødekommende, nysgerrig og kan se muligheder frem for begrænsninger

Du tilbydes:

 • en åben og positivt indstillet medarbejdergruppe med et godt og befordrende samarbejde og en uformel omgangstone
 • et web-baseret vagtplanssystem, hvor du sammen med dine kollegaer har indflydelse på din egen vagtplan.
 • mulighed for at byde ind med aktiviteter i forhold til egne interesser som musik, strik, udflugter, udeliv, madlavning med mere
 • et meget afvekslende arbejde med mange forskellige opgaver
 • over en 14 dages periode vil der være ca. 1-2 dagvagter, et varierende antal aftenvagter samt weekendarbejde hver 3. weekend.

Du er meget velkommen til at ringe til afdelingsleder Jakob Bo Lindequist på tlf. nr. 23 62 05 61 for yderligere oplysninger. Du er også meget velkommen til at ringe til personalet på Hjørnet på 87 80 06 29 og aftale en tid, hvor du evt. kan besøge stedet.

Ansøgningsfrist den 15.august.2022 kl. 12 og ansøgningen skal sendes elektronisk.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag 25. august 2022.

Løn fastsættes efter gældende overenskomst og forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Send ansøgning