Ledige kommunale job

Vil du være med til at gøre en forskel for mennesker med autisme? - Så har vi brug for dig.

Ansøgningsfrist: 17. august 2022

Er du en der får energi ved at reflektere sammen med andre fagnørder for at blive endnu bedre? Er en god dag for dig, hvor du er ude i felten og får lov til at udfordre din egen faglighed og beslutningstagen for derefter at vende tilbage i teamet og reflektere over egen erfaring og åbne op for nye læringsmuligheder og bidrage til andres læring?

Holder du af friheden til at planlægge dit arbejde i overensstemmelse med borgernes behov og få indflydelse på fordeling af opgaver?  Stræber du altid efter at løse opgaverne i samarbejde med borger bedst mulig?

Så er du den kollega, vi mangler i vores team.

Hvem er vi kort sagt?

I Vejledning og Mestring er vi en personalegruppe med social og eller sundhedsfaglig uddannelse. Vi er fordelt i 3 teams på 3 forskellige matrikler i Odder by. Stillingen er i autisme og senhjerneskade teamet. Vi samarbejder med en bred borgermålgruppe i alderen fra 15 år og op efter. Vi er en del af ”Det Specialiserede Socialområde” i Odder Kommune. Læs vores strategi her.

Hvad kan opgaverne være?

Kerneopgaven er at vejlede og bidrage til, at borgerne mestrer det mest meningsfulde liv til trods for deres vanskeligheder. Du er bevidst om, at autismen altid vil være der, men at det muligt, at tilegne sig de bedst mulige strategier til at leve med sin autisme.

Eksempler på vejledning er?

 • hjælp til selvhjælp ud fra den enkeltes livssituation og funktionsniveau.
 • ADL-opgaver
 • kunne bidrage til viden om egen diagnose, herunder energiforvaltning, stress reducering og strategier til hverdagen.
 • at opretholde og/eller motivere til praktik, uddannelse eller beskæftigelse.
 • samarbejde med eksterne samarbejdspartnere fx læger, sagsbehandlere mv.
 • samarbejde med pårørende.

Hvor kan vejledningen foregå?

Vi vil løbende vurdere og altid levere den mindst indgribende indsats.

Vejledningen er situationsbestemt og kan foregå på mange måder alt afhængig af målet med indsatsen.

 • Individuel Vejledning, som kan foregå i borgeres hjem eller vores lokaler. 
 • Gruppetilbud
 • Klubtilbud
 • Tlf., nexusvideo

Hvad er også vigtigt for at skabe retning for borgeren og øge mulighederne for mestring af eget liv?

 • Dokumentation via nexus i form af pædagogiske notater og ud fra en refleksiv metodisk praksis.
 • Beskrivelse af mål og delmål samt statusskrivelser i samarbejdet med borgeren.

 

Vi har en drøm om, at skabe et sted hvor alle bidrager til, at vi lærer af hinanden. At vi trods alene arbejde løfter kerneopgaven sammen og hjælper hinanden til, at vi sammen har ”brede skuldre”.  At vi har modet til at justere og ændre praksis i stedet for at se efter fejl og mangler. Deler du samme drøm?

Hvilke ansættelsesforhold?

Stillingen er på 37 timer og med tiltrædelse pr.1.10.2022. Arbejdstiden ligger fortrinsvis i dagtimerne på hverdage. Vores tilbud er fleksibelt og retter sig efter borgernes behov. Derfor er der nogle af vores medarbejdere som arbejder på skiftende tidspunkter alt efter opgaverne herunder også i weekender og helligdage.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende aftale. Nuværende ansatte er fortrinsvis pædagoger, ergoterapeuter eller socialrådgivere.

For yderlige oplysninger, kan du kontakte afdelingsleder af Vejledning og Mestring i Odder Kommune, Elsebeth G. Hansen på tlf. 51844733 – eller mail: Elsebeth.hansen@odder.dk

 

Ansøgningsfrist: 17.8.22

Der afholdes samtaler: 22.8.22

 

Send ansøgning