Ledige kommunale job

Uddannelsesvejleder til grundskoleområdet

Ansøgningsfrist: 18. august 2022

Ungeenheden i Odder søger uddannelsesvejleder til grundskoleområdet (30 timer/ugl.)

 

Brænder du for at vejlede unge om uddannelse og job? – og har du relevant viden, kompetencer og erfaringer at bringe i spil? – så har du nu chancen for at blive en del af vores grundskoleteam i Ungeenheden i Odder – stedet hvor høj faglighed og fokus på kerneopgaven går hånd- i- hånd med et vedvarende udviklingsfokus, gode kolleger, samt mulighed for faglig og personlig udvikling.

Da én af vores Uddannelsesvejledere har valgt at gå på pension, søger Ungeenheden i Odder en faglig kompetent og dygtig uddannelsesvejleder, til at varetage vejledningsopgaver i relation til unge på grundskoleområdet i Odder kommune.

I Ungeenheden er vi 16 medarbejdere og 1 afdelingsleder. Ungeenheden er en central aktør i KUI – den kommunale ungeindsats – som går på tværs af uddannelses, social – og beskæftigelsesindsatsen og har ansvar for, at alle unge i kommunen får mulighed for at tage en ungdomsuddannelse eller komme i job.

I samarbejde med de unge, forældre, skoler mv. er opgaven at sikre, at de unge får de bedst tænkelige muligheder for at komme godt videre i ungdomsuddannelse efter grundskolen.

I Uddannelsesvejledningen, som er en del af Ungeenheden i Odder, forestår vi uddannelsesvejledning af unge i alderen 15-29 år, lige fra kollektiv og individuel vejledning i grundskolerne, til vejledning af unge med vejledningsbehov op til det 30 år.

Om opgaven

Vi søger en grundskolevejleder, der primært skal varetage vejledningsopgaver relateret til elever i folkeskolernes 7.-9. klasser. I dette arbejde får du en bred opgaveportefølje, hvor de mangeartede og forskellige vejledningsaktiviteter tilsammen bidrager til, at flest mulig unge kan komme godt videre i ungdomsuddannelse efter grundskolen.

Dit fokus vil bl.a. være på at planlægge og gennemføre kollektiv og individuel vejledning, herunder samarbejde med udskolingslærere og skolernes ledelse om uddannelsesparathedsvurdering af eleverne. Der vil ligeledes være opgaver relateret til brobygningsaktiviteter, praktiketablering, uddannelsesaftener for de unge og forældrene mv. Der arbejdes med central udstukne deadlines og arbejdsopgaver fra Undervisningsministeriet.

Du vil som uddannelsesvejleder få en central og koordinerende rolle i relation til de elever, der har brug for lidt ekstra for at komme godt videre efter endt grundskole frem mod ungdomsuddannelse eller job. Dette kræver et løbende og tæt tværfagligt samarbejde med lærere, kontaktpersoner og andre relevante samarbejdspartnere og ikke mindst nærmeste kollegaer i Ungeenheden som arbejder med serviceloven under og over 18 år samt beskæftigelsesområdet.

Som grundskolevejleder vil du få arbejdsplads på grundskolerne i Odder Kommune samt lejlighedsvis på Ungeenhedens matrikel, Vitapark. Du skal derfor være god til at strukturere og prioritere i dine opgaver, arbejde selvstændigt og stå på egne ben. Der vil være en del administrativt arbejde i jobbet i forbindelse med eks. brobygning, praktikker, tilmelding på Optagelse.dk.

Uddannelsesvejledningen i Odder er en lille enhed, hvor vi samlet set er 4 vejledere; 2 vejledere deler grundskoleområdet, en forestår ungevejledningen og en sidder med 10. kl samt unge med særlige behov. Du vil således skulle arbejde tæt sammen med den anden grundskolevejleder; dette fordrer lyst til tæt kollegial samarbejde, koordinering og sparring.                                                                                                                              I vejledningsfeltet arbejder vi undersøgende med vores praksis, og udvikler og tilpasser vores vejledningsaktiviteter sammen med vores tætte samarbejdspartnere i Uddannelsesvejledningen i Skanderborg.

 

Om dig

Vi søger en vejlederkollega, som med hjertet på rette sted, forstår at arbejde inkluderende, tillidsfuldt og tålmodigt - og brænder for at hjælpe unge mennesker godt på vej i livet. Du går til opgaverne med et helhedsorienteret fokus, og har stærke kompetencer i relation til KUI, skole – og forældresamarbejdet.

 

Du har øje for at tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde, ofte er en forudsætning for at vi lykkes med de unge - og du formår at koordinere og have overblikket, så de mange bolde holdes i luften på samme tid.

Du har en relevant uddannelsesbaggrund og gerne erfaring med eller indgående kendskab til uddannelsesvejledning på grundskoleområdet. Du kender til relevant lovgivning og har desuden viden om ungdomsuddannelsessystemet og om forberedende uddannelsestilbud som fx FGU, STU mv. Da vi er et lille team, skal du også være åben for at løse opgaver på tværs f.eks. i forhold til at vejlede unge med særlige behov. Du kommer måske fra en lignende stilling og har måske allerede gennemført – eller er påbegyndt - den vejledningsfaglige diplomuddannelse – eller er motiveret for at påbegynde den.

 

Vi tilbyder

Vi tilbyder dig gode muligheder for faglig og personlig udvikling i et dynamisk miljø, hvor der er højt til loftet, gode kolleger og en humoristisk omgangstone. Vi har en arbejdsplads, hvor høje ambitioner, gensidig tillid, anerkendelse og dialog er i højsæde – og hvor der samtidig er stor frihed til selvbestemmelse ift. opgaveløsningen.

Vi tilbyder grundig oplæring i opgaverne.

Løn og ansættelsesvilkår

Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt og senest den 01.10.22

Der er tale om en fast stilling med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 30 timer.

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst og efter reglerne om Ny løn.

 

 

 

Ansættelsesproces

Der er ansøgningsfrist torsdag den 18.08.22 kl. 08.00

Samtaler forventes afholdt torsdag den 25.08.22

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Mette Møller Johannesen på telefon 21645826 (træffes kun i uge 32 grundet ferie)).  Fra og med mandag uge 32 kan du kontakte Uddannelsesvejlederne Marete Hollænder, tlf.nr  6135 7168 og Helle Nielsen, tlf.nr.: 2137 3698.

Send ansøgning