Ledige kommunale job

MUSIKLÆRER på den dejligste skole!!

Ansøgningsfrist: 03. juni 2022

MUSIKLÆRER på den dejligste skole!!

Har du lyst til at arbejde på en skole, hvor alle kender alle og relationer, fællesskab og samarbejde er i højsædet?

Hou Skole søger 1 MUSIKLÆRER  til undervisning i 0.-6.klassetrin. pr 1. august 2022.

  • en fast stilling på fuld tid 37 t / pr uge
  • eller 2 deltidsstillinger fx:  25 timers ansættelse incl. klasselærerfunktion + 12  timers musiklærer

Vi ønsker også  følgende fag dækket:   dansk, historie,  håndværk og design, 

Vi søger en vigtig og central person i forhold til at skabe en god musikkultur på skolen i samarbejde med Odder Musikskole og andre kulturinstitutioner. Vores stærke fællesskab bliver kun bedre med en masse sang! Og Hous børn elsker at synge!

Desuden skal din musikundervisning bibringe eleverne forudsætninger for livslang og aktiv deltagelse i musiklivet og evne til at forholde sig til samfundets mangeartede musiktilbud.

Vi lægger vægt på, at du:

  • viser stabilitet i forhold til fremmøde og samarbejde
  • kan understøtte og være en samlende figur
  • udøver en tydelig klasseledelse og kommunikation
  • er åben for og har lyst til at bidrage til et tæt samarbejde med søde, sjove kolleger
  • bidrager med glæde og positiv energi i undervisningen og forældresamarbejdet
  • vægter kommunikation og fællesskab højt

 Vi er en lille hyggelig skole med 130 elever på 0.-6- klassetrin placeret midt i Hou by. 

Skolen ligger tæt på hallen, havnen og naturen, der er med til at skabe gode muligheder for læring. Vi har stærke traditioner og et rigt skole- og foreningsliv.

Vi bruger naturen og omgivelserne omkring os aktivt hele året.  .

Du får 12 fantastiske kolleger og en engageret leder og sammen sikrer vi, at eleverne bliver så dygtige som de kan og at undervisningen rækker ud og skaber sammenhængskraft med byen og de andre institutioner; børnehaven, højskolen og efterskolen.

Læs mere på skolens hjemmeside.(som er under modernisering ;-) og se vores Facebook-side https://www.facebook.com/Hou-skole-100346608452251

Du er velkommen til at besøge os, inden du søger stillingen

Kontakt pædagogisk leder Marie Danø 21138671

Ansøgningsfrist fredag d. 3.juni. 2022. Samtalerne afholdes torsdag eftermiddag  d. 9. juni . 

 

Send ansøgning