Ledige kommunale job

Inklusions- og læringskoordinator

Ansøgningsfrist: 10. juni 2022

Inklusions- og læringskoordinator

I vores udskoling søger vi til en nyoprettet stilling et varmt og fagligt kompetent fyrtårn til at koordinere indsatser, samt vejlede vores dygtige personale omkring inklusionsindsatser og stærke fællesskaber i almen og mellemformer.

Vi søger en person, der har så mange af nedenstående kompetencer som muligt:

 • Er lærerudannet, suppleret med relevant efteruddannelse
 • Har erfaring fra udskolingen og med unge mennesker
 • Har erfaring fra lignende stilling eller anden relevant faglig indsigt og baggrund
 • Har specialpædagogisk viden og erfaring med at vejlede kollegaer (co-learning, observation mv.) i lærings- og trivsels-øjemed.
 • Trives i at sidde for bordenden og understøtte ressourcefokuserede samtaler med nysgerrighed, empati og høj faglighed forrest – både med forældre, personale og eksterne samarbejdspartnere
 • Brænder for et dialogisk tæt samarbejde med ledelse og personale ifht. at kvalificere indsatser omkring stærke og inkluderende læringsfællesskaber, antimobbestrategi, god trivsel i klasser og hos den enkelte elev m.v.
 • Som menneske er varm, positiv, tillidsvækkende og god til at få følgeskab. Arbejder struktureret samtidig med at du fungerer godt med mange bolde i luften.

Vi søger en person, der kan se sig selv indgå i flest mulige af disse opgaver:

 • Vejledning og koordination af (tidlige/akutte) pædagogiske og didaktiske indsatser, både på enkelte elever og på klasseniveau (personligt, socialt og fagligt)
 • Elevsamtaler og tæt forældresamarbejde
 • Undervisning af børn med særlige behov på klasseniveau og på mindre hold
 • Facilitering af netværksmøder, mødeleder samt tovholder på implementering af og opfølgning på indsatser og aftaler
 • Tovholderfunktion mellem elev, forældre, lærere og eksterne samarbejdspartnere i komplekse sager
 • Tæt samarbejde med BFC, PPR, Okay Ung og Odder kommunes læringsvejledere
 • Understøttelse/supervision omkring personalets arbejde med pædagogiske handleplaner, statusudtalelser, underretninger m.v.
 • Samarbejde med skolens øvrige ressourcepersoner
 • … evt andet – du skal være med til at forme stillingen, så det giver størst mulig værdi ud fra dine kompetencer, erfaring og interesseområder.

Vi er en skole, der synes det er vigtigt, at vi:

 • tænker systemisk og ser barnet i en kontekst
 • med udgangspunkt i et ressourcesyn har høje positive forventninger til vores elever og hinanden
 • tror på den gode intention, og derfor er nysgerrige på hinandens synspunkter
 • udviser og forventer respekt for hinandens roller med udgangspunkt i den positive dialog og øget fokus på inddragelse
 • alle har (og tager) et ansvar for det sociale fællesskab, da udvikling opnås bedst i relationer
 • arbejder databaseret, både ifht. trivsel og læring m.v.
 • forholder os proaktiv til Odder Kommunes Børn- og Unge politik, og gør os umage med at udmønte denne i vores dagligdag.

Om Vestskolen i Odder

Vestskolen er en fusionsskole med to matrikler, afd. Vestermarken (0. – 6- klasse med 322 elever) og afd. Skovbakken (0. – 9. klasse med 573 elever) Udskolingen ligger på Skovbakken og består af i alt 300 elever på fire spor på hver årgang. Skovbakken er nybygget i 2017 og er spændende indrettet med bl.a. en helt særlig akustik og en fantastisk stemning. Vi arbejder tæt sammen om skridtet fra 6. til 7. klasse, hvor vi bl.a. gerne vil arbejde på ”sammenhæng” fremfor ”overgang”. Vi arbejder med afsæt i data og aktuelle forskningsbaserede tilgange til undervisning og læring.

Vestskolen er en veldrevet skole, hvor eleverne opnår gode faglige resultater og generelt har en god trivsel. Vi har en fast og stabil lærerstab, der sammen med ledelsen og bestyrelsen vægter en velorganiseret hverdag med medbestemmelse, højt til loftet og samtidig en fælles mission om, at gøre alle børn så dygtige, som de kan. Vores hverdag er præget af ordentlighed, ansvarlighed og et tæt samarbejde – og så synes vi det er vigtigt, at vi har det sjovt sammen og at alle trives.

Skolerne i Odder har flere fokusområder, som vi arbejder kontinuerligt med, bl.a.:

 • Sprog og litteracy
 • Odder kommunes Børn- & Ungepolitik

På Vestskolen arbejder vi desuden med:

 • Vision om en fælles anerkendende pædagogisk praksis, hvor alle lykkes
 • Etablering af PLF-kultur

Yderligere spørgsmål

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder for udskolingen, Stinne Caspersen, på stinne.caspersen@odder.dk eller på telefon 30 84 34 68.

Ansættelsesproces

Stillingen er som udgangspunkt en fast fuldtidsstilling. Er du interesseret i en anden beskæftigelsesgrad, anfør gerne dette tydeligt i din ansøgning. Stillingen ønskes besat 1.8.2022. Vi lægger særligt vægt på relevant dokumenteret efteruddannelse og aktuelle anbefalinger/udtalelser. Ansøgningsfrist 10.juni 2022. Ansættelsessamtaler foregår fredag d. 17. juni fra kl. 12:00. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Send ansøgning