Ledige kommunale job

Afdelingsledere til Saksild og Gylling børnehuse

Ansøgningsfrist: 31. maj 2022

Vi søger to afdelingsledere, som vil være med til at skabe gode og trygge rammer for trivsel og læring for børnene i landsbyordningerne i Saksild og Gylling.

Om landsbyordningerne

I Odder Kommune er skole- og dagtilbudsområdet i oplandet organiseret i fire landsbyordninger med fælles ledelse. Landsbyordningerne i Gylling, Hou, Hundslund og Saksild har hver deres særkende, historie og kultur, men fælles for dem er, at naturskønne omgivelser og gode fysiske rammer sikrer optimale vilkår for omsorg, trivsel og udvikling.

Landsbyordningerne sikrer en rød tråd igennem hele børnelivet fra 0 til 13 år. Forældreopbakningen til landsbyordningerne er stor, og den fælles ledelse og bestyrelse arbejder på at sikre samarbejde, sammenhæng og udvikling på tværs.

I landsbyordningerne arbejder alle professionelle og forældre sammen om at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn, så de kan indgå i sunde fællesskaber og derigennem udvikle sig fagligt, personligt og socialt.

Læs mere om landsbyordningerne på vores hjemmeside.

Om børnehusene

I landsbyordningerne har vi fire børnehuse - et i hver landsby. Alle fungerer som integrerede institutioner, og i Saksild og Gylling har vi også dagplejere ansat. I Saksild børnehus er der i alt 81 børn og 16 ansatte. I Gylling børnehus er der 74 børn og 14 ansatte.

Landsbyerne har alle initiativrige borgere, som oprigtigt interesserer sig for deres nærområde, og som skaber et rigt foreningsliv. Børnehusene har en væsentlig rolle som en del af lokalsamfundet, og som afdelingsleder har du en vigtig rolle som ansigt udadtil.

Stillingerne

Som afdelingsleder har du det overordnede ansvar for den daglige ledelse og drift af børnehuset. Opgaverne som afdelingsleder er mange og forskelligartede. Du skal blandt andet varetage den pædagogfaglige ledelse, løse administrative ledelsesopgaver, være personaleleder samt have børnetimer.

Du får reference til dagtilbudslederen i landsbyordningerne, og du bliver en del af et ledelsesteam, som foruden dig består af dagtilbudslederen, skolelederen og fem afdelingsledere. I ledelsesteamet arbejder vi sammen og på tværs om den fortsatte udvikling af landsbyordningerne.

Din profil

Vi søger to afdelingsledere, der er parat til at gå forrest og vise vejen i den pædagogiske udvikling, og som har lyst til at indgå konstruktivt og engageret i samarbejdet i ledelsen - både på tværs af børnehusene og med den lokale skole. Vi lægger desuden vægt på, at vores nye afdelingsledere kan lede personalet på en empatisk og anerkendende måde og er gode til at skabe relationer til både børn og voksne.

Derudover forventer vi, at du besidder følgende kompetencer og erfaring:

 • har en pædagogisk uddannelse samt erfaring fra 0-6 års området
 • har erfaring med ledelse af pædagogiske miljøer
 • har lederuddannelse på diplomniveau eller er indstillet på at gennemføre en sådan
 • har erfaring med ICDP-metoden eller vil glæde dig til at sætte dig ind i den
 • er kommunikativ stærk både i skrift og tale
 • har flair for organisering og planlægning af det daglige arbejde
 • kan støtte og give faglig sparring til medarbejderne
 • kan indgå i et tæt samarbejde med medarbejdere, lederkolleger, forældre og øvrige samarbejdspartnere
 • optræder loyalt over for organisationens værdier og trufne beslutninger
 • er pragmatisk og har et godt overblik
 • er tillidsvækkende og empatisk
 • har en positiv, anerkendende og imødekommende tilgang til livet og samværet med andre mennesker

Vi tilbyder:

 • en selvstændig lederstilling, hvor du i høj grad har mulighed for at bidrage til den lokale kultur
 • et ledelsesteam på tværs af børnehuse og skoler i landsbyordningerne, hvor ansvarlighed, faglighed, ordentlighed og arbejdsomhed er nøgleord
 • et fællesskab, hvor vi værdsætter mod, åbenhed og respekt - krydret med humor og godt humør
 • et børnehus kendetegnet ved ansvarlighed og høj pædagogisk faglighed, og hvor børnenes trivsel og udvikling er målet
 • en børnegruppe med plads til alle

Ledelse i Odder Kommune

Odder Kommunes ledelsesgrundlag sætter rammen for, hvordan vi arbejder med ledelse i Odder Kommune. I Odder Kommune har vi defineret fire forskellige lederroller, og stillingen som afdelingsleder er defineret som leder af medarbejdere. De generelle forventninger til ledere i Odder Kommune uanset lederrolle er beskrevet i lederprofilen.

Vores forventninger til god ledelsesadfærd tager afsæt i Odder Kommunes personalepolitiske værdisæt. Værdierne, vi står på i Odder Kommune, er med til at forme vores identitet som ledere og sætter rammen for den adfærd, der skal kendetegne vores tilgang til borgerne, opgaven og hinanden.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingerne ønskes tiltrådt den 1. august 2022. Lønnen forhandles med BUPL i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere information

Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte skoleleder Janni Thorstensen på telefon 2177 7442 eller afdelingsleder Lars Jensen på telefon 2331 1416.

Ansøgning

Hvis du ønsker at søge, skal det ske ved upload af ansøgning med relevante bilag senest tirsdag den 31. maj 2022. Hvis du har præference for ét af de to børnehuse, bedes du angive det i ansøgningen.

Vi forventer at afholde første samtale tirsdag den 7. juni 2022 og anden samtale mandag den 20. juni 2022. For kandidater, der går videre til anden samtale, vil der blive gennemført test samt indhentet referencer.

Send ansøgning