Ledige kommunale job

Vikarer søges til Bo & Beskæftigelse

Ansøgningsfrist: 30. maj 2022

Vikarer søges til Bo & Beskæftigelse - Verdens bedste sommerferiejob

Gør en forskel ved at hjælpe andre, tjen penge under gode arbejdsvilkår, og få relevant erfaring til din CV

Bo og Beskæftigelse er Odder kommunes samlede tilbud til borgere med fysiske og psykiske handicaps, og består af 3 bosteder, et aktivitetscenter, og en café.

Vi søger vikarer som har lyst og energi til at arbejde med voksne mennesker med fysiske og psykiske handicaps Vikarer som har lyst til at få en masse dejlige oplevelser i sommerperioden. Arbejdstiden kan i sommerperioden både være dag og aftenvagter, lange vagter hvis du er interesseret i dette. Der er desuden mulighed for nattevagter på Hjørnet og Krogen.

Vi har brug for vikarer med opstart hurtigst muligt, og endnu flere til sommerferie perioden juni, juli og august. Der er mulighed for rigtig mange vikar timer hos Os. Vi har brug for dig i disse måneder. Bliver du glad for arbejdet hos Os, er der selvfølgelig mulighed for at fortsætte som vikar.

Åhusene er et bostøtte tilbud, der henvender sig til voksne borgere i Odder kommune, der har brug for pædagogisk hjælp, støtte eller omsorg for at kunne klare at bo i eget hjem. Hovedparten af disse personer bor i egen bolig ude i byen og modtager støtten her. De øvrige personer bor i Åhusenes to bo enheder, der til sammen udgør 20 lejligheder. Støtten ydes i dag- og/eller aftentimerne og vedrører alene personer, der kan klare sig uden døgnstøtte.

Hjørnet består af 2 bo-enheder, hvor der i alt bor 22 voksne udviklingshæmmede, der alle har behov for megen hjælp og individuel støtte. Beboerne har forskellige handicap og funktionsniveau, og har en aldersspredning fra 18 - 80 år. Flere er kørestolsbrugere, enkelte har autistiske træk, er selvskadende eller er på anden måde er psykisk skrøbelige.

Krogen er et bosted for 10 borgere i alderen 23 til 53 år, alle med psykiske handicaps, som psykiatriske vanskeligheder og udviklingshæmning. Alle borgere er mobile og har et verbalt sprog og flere af borgerne er psykisk sårbare.

Visionen for Bo og Beskæftigelse er; at understøtte det gode liv med fokus på værdierne: et godt sted at bo, gæste og arbejde, og hvor fællesskaber, aktiviteter, begejstring, oplevelser og samsskabelse er fundamentet i hverdagen.

Løn efter gældende overenskomst.

Vi forestiller os at du kunne være studerende, eller har sabbatår inden du skal videre med noget andet, eller bare har lyst til at afprøve om dette arbejdsområde er noget for dig. Vi sørger for grundig intro til alle.

Du skal have evne og lyst til at arbejde med mennesker, hjælpe og støtte borgerne i deres ønsker og behov. Du møder med godt humør, er initiativrig, god til at skabe nærvær og stjernestunder for borgerne, er mødestabil og bidrager til det gode samarbejde.

Ansøgningsfrist den 30. maj, vi ansætter løbende, send derfor gerne en kort ansøgning hurtigst muligt, og skriv gerne hvornår du kan starte og hvor meget du gerne vil arbejde i sommerferie perioden.

Ønsker du at høre mere om arbejdet, eller komme forbi til en rundvisning, er du velkommen til at kontakte:

Karin Dyhr Damgård, vikar koordinator, Tlf. 29485699
Gitte Holst Massey, vagt koordinator, Tlf. 20534207

Send ansøgning