Ledige kommunale job

Daghjemmet for ældre borgere i Odder søger social- og sundhedsassistent til fast stilling

Ansøgningsfrist: 08. februar 2022

Daghjemmet er et tilbud til hjemmeboende pensionister, der har behov for at deltage i aktiviteter og socialt samvær, samt behov for støtte til mindre sygeplejeopgaver, pleje eller omsorg.

Daghjemmet er beliggende på Ålykkecentret, og det lille team i Daghjemmet består af sosu-hjælpere, 1 sosu-assistent og 2 ergoterapeuter. Derudover er der mulighed for sparring med fysioterapeut og diætist.

 

Formål med Daghjemmet
Formålet er i samarbejde med borgeren at:
· fremme livskvaliteten for borgeren
· styrke den enkelte borgers evne til at mestre dagligdagen
· støtte til vedligeholdelse af borgerens færdigheder
· give mulighed for etablering af sociale kontakter
· aflaste en ægtefælle

Indsatsen i Daghjemmet bygger på tæt samarbejde med borgere visiteret til daghjem, pårørende og samarbejdspartnere. Borgeren har i daghjemmet tilknyttet en kontaktperson, hvormed
indgåede aftaler løbende evalueres.

Vi søger en assistent;
- som brænder for at arbejde med den ældre målgruppe, og som har interesse for og gerne erfaring indenfor demensområdet.
- med interesse for at mødes med borgerne igennem meningsfulde aktiviteter. Den aktivitetsbaserede tilgang vægtes højt, da fysiske, sociale og kognitive færdigheder trænes og stimuleres via de aktiviteter vi laver i løbet af dagen.

Vi søger 1 assistent i faste stilling på 30 - 37 timer i dagvagter på hverdage og fra 1. april, da 2 kolleger går på pension efter henholdsvis 17 og 18 år i Daghjemmet.
Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst.

For yderligere informationer kan leder for træning og rehabilitering, Charlotte Harrit kontaktes på 24865539.
Ansøgningsfrist  8. februar 2022

Send ansøgning