Ledige kommunale job

Lille Børnehus tæt på skov og strand søger Pædagog

Ansøgningsfrist: 21. januar 2022

Til Saksild Børnehus søger vi en nærværende og engageret pædagog til en fast stilling på 35 timer med tiltrædelse snarest muligt. Vi er fleksible i forhold til opstart samt timetal, så det passer ind i din hverdag.

Saksild Børnehus er en del af landsbyordningen Saksild Skole og Børnehus. Vi bor smukt, 20 km. syd for Århus og 6 km. øst for Odder, tæt på skov og strand – lige midt i naturskønne omgivelser.. Bygget sammen med skolen ligger Børnehuset med ca. 60 børn i 0-6 års-alderen fordelt med 12 vuggestuebørn samt 50 børnehavebørn.
ærvær, tryghed, og en anerkendende tilgang til hinanden, er nogen af de værdier som er omdrejningspunktet hos os.

Udeliv, leg, bevægelse, kreativitet og humor er højt i vores dagligdag

Vi bruger gerne meget af vores tid udenfor og tilbringer gerne hele dage ude når vejret tillader det. Vi er ikke bange for at få jord og ormeslim på fingrene! 
Vores omgivelser i Saksild indbyder til meget bevægelse og udvikling af fin og grov motorik. Vi benytter gerne skolens gymnastiksal, fodboldbane, multibane samt de nærliggende skove og strande.

Du ansættes i børnehaven, men vi arbejder i dagligdagen tæt sammen med vuggestuen.

Vi søger dig der:

 • Er faglig optaget af arbejdet med børn i 3-6 årsalderen, men også kan se værdien i arbejdet med 0-3 årsområdet.
 • Brænder for at skabe ”det gode børneliv” for både det enkelte barn og de større børnefællesskaber
 • Arbejder med børn ud fra et ressourceperspektiv med fokus på det enkelte barns styrker og potentiale
 • Er nærværende og tydelig i din relation til børn og voksne samt kan skabe en tryg, struktureret og nærværende hverdag
 • Kan se værdien i at bruge både vores kreative værksted, gymnastiksal samt naturen som pædagogiske læringsmiljøer
 • Som møder børn i øjenhøjde, er optaget af og nysgerrig på børns verdener og børns intentioner samt følger børnenes spor og gerne springer ud i det ukendte
 • Er omstillingsparat og fleksibel i en ofte travl og ofte uforudsigelig hverdag
 • Vægter det gode forældresamarbejde, hvor du tager ansvaret for samarbejdet
   

Vi tilbyder:

 • Et hus med højt til loftet – et lille sted med store tanker og muligheder
 • En engageret personalegruppe som vægter høj faglighed og tværfagligt fællesskab
 • Et Børnehus hvor vi har barnets trivsel og læring for øje, og arbejder ud fra overvejelser om barnets nærmeste udviklingszone.
 • Et Børnehus med fokus på den tidlige sprogstimulering, de gode overgange, børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse
 • Et børnehus hvor vi arbejder med inkluderende fællesskaber. Alle børn har ret til at opleve sig som værende en del af et fællesskab. Ingen udvikler sig i ensomhed, udvikling sker i relation med andre.
 • En god og engageret forældregruppe
 • Danmarks bedste natur lige udenfor vores ellers store og skønne legeplads

I Saksild Børnehus/Odder kommune danner ICDP grundlaget for vores pædagogiske arbejde. Anerkendelse, udvikling og fællesskab er nøgleord i vores værdier - ligesom vi er optaget af at arbejde i og med relationer på alle planer. Dette bringer vi med os i arbejdet med den nye styrkede pædagogiske læreplan.

Om landsbyordningen i Odder Kommune
I Odder Kommune er Skole- og dagtilbudsområdet i oplandet organiseret i 4 landsbyordninger i Gylling, Hou, Hundslund og Saksild med en fælles overordnet ledelse. Det er landsbyordninger med hver deres særkende, historie og kultur. Fælles for alle 4 landsbyordninger er, at de ligger i naturskønne omgivelser med gode fysiske rammer, som skaber et godt udgangspunkt for optimale vilkår børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse. Unik for landsbyordningen er ligeledes at vi sikre den røde tråd i hele børnelivet fra 0-13 år.
Forældre opbakningen til landsbyordningen er stor og den fælles ledelse samt den fælles bestyrelse sikre samarbejde, sammenhæng og udvikling.

Ansøgningsfrist 21/1-22. Der afholdes samtaler i uge 4

Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte konstitueret pædagogisk leder Mille Dam på 22 63 39 42 eller mille.dam@odder.dk

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst mellem KL og BUPL. Det er Odder kommunes politik at indhente straffe- og børneattest ved alle ansættelser.

Ansøgning med bilag sendes elektronisk via linket ”Ansøg”.

Send ansøgning